Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων