μία ώρα πριν τον ύπνο κλείνουμε κάθε οθόνη στο σπίτι