Τι είναι η εμβρυουλκία;

Τι είναι η εμβρυουλκία;

Στη διαρκεια του Τοκετου Μερικές φορές είναι αναγκαίο να προκαλέσουμε τοκε­τό, αντί να περιμένουμε ν’ αρχίσει φυσιολογικά, όπως, για παράδειγμα, αν μια γυναίκα έχει μια αρρώ­στια που χειροτέρεψε λόγω της εγκυμοσύνης ή αν κιν­δυνεύει το μωρό.
Προβλήματα μπορεί επίσης να προ­κύψουν που θέτουν σε κίνδυνο τη γυναίκα ή το μωρό της και αυτό καθιστά απαραίτητη ιατρική επέμβαση, όπως χρήση εμβρυουλκού ή καισαρική τομή.

Αν ένας γιατρός αποφασίσει να προκαλέσει τοκετό, μπορεί να δώσει στη γυναίκα ένα φάρμακο που λέγε­ται ωκυτοκίνη.

Αν το φάρμακο δεν προ­καλέσει τοκετό ή αν το μωρό πρέπει να γεννηθεί αμέσως στο πρώτο στάδιο του τοκετού, θα γίνει καισαρική τομή. Αν το πρώτο στάδιο του τοκετού εξελίσσεται, αλ­λά απαιτείται άμεση γέννηση στο δεύτερο στάδιο, η μέθοδος που διαλέγεται για να γεννηθεί το παιδί θα εξαρτηθεί από τη θέση του κεφαλιού του παιδιού και το πόσο χαμηλά έχει κατεβεί.

Δείτε περισσότερα στο paidorama.gr

Close