ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας! Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ,για τους όρους χρήσεις που δημιουργήθηκαν από το daddy-cool.gr και σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά και να τους σεβαστείτε. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες του http://www.daddy-cool.gr/ εισέρχεστε σε αυτό, με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου http://www.daddy-cool.gr/ (ο οποίος χάριν συντομίας, εφεξής θα αναφέρεται ως «Daddy-cool.gr») και όλων των εφαρμογών που περιέχει, με την επίσκεψή σας, αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους ακόλουθους αναγραφόμενους όρους χρήσης και θα δεσμεύεστε από αυτούς σε κάθε χρήση του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου.

Το «Daddy-cool.gr» μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε χρειαστεί και χωρίς προειδοποίηση, τους ακόλουθους αναγραφόμενους όρους χρήσης ενώ οι επισκέπτες/χρήστες, φέρετε την ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά για την τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης.

Η συνέχιση χρήσης του «Daddy-cool.gr» κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων τροποποιήσεων, θεωρείται αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Περιεχόμενο

Το «Daddy-cool.gr» αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία εθελοντών και περιλαμβάνει μη εξατομικευμένες και μη προσωπικά απευθυνόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο των άρθρων είναι για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον θεραπευτή, εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και έχει διαφορετικές ελλείψεις, ανάγκες, παθολογικά ευρήματα και ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Ζητήστε την βοήθεια ειδικών αποκλειστικά για την δική σας περίπτωση
Το daddy-cool.gr και οι συντάκτες του δεν φέρουν καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση. Επίσης Οι χρήστες που επισκέπτονται το «Daddy-cool.gr» ή απευθύνονται στο «Daddy-cool.gr» γραπτώς ή προφορικώς πράττουν τούτο με δική τους ευθύνη.

Χρήση του Daddy-cool.gr

-Η χρήση του διαδικτυακού τόπου «Daddy-cool.gr» πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.
-Οι χρήστες/επισκέπτες αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιούν σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου «Daddy-cool.gr» προς τους χρήστες.

Επικοινωνία με το Daddy-cool.gr

Η χρήση του «Daddy-cool.gr» καθώς και η επικοινωνία μέσω e-mail ή συμπλήρωσης και υποβολής φόρμας επικοινωνίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής γραπτή ή και προφορική επικοινωνία των χρηστών με το «Daddy-cool.gr», δεν συνιστούν:
-σύναψη σχέσης ή/και σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη του site και των χρηστών αυτού.
-σύναψη σχέσης ή/και σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη του site και των συνεργατών-ειδικών ή/και αρθρογράφων αυτού.
-σύναψη σχέσης ή/και σύμβασης μεταξύ των συνεργατών-ειδικών ή/και αρθρογράφων του site και των χρηστών αυτού..
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κάθε μορφή συνεργασίας και κάθε ανάρτηση ή φιλοξενία στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν προϋποθέτει ή συνεπάγεται καμία απαίτηση ή αξίωση, χρηματική ή άλλης φύσης, εναντίον του διαχειριστή ή ιδιοκτήτη του «Daddy-cool.gr».
Κάθε συνεισφορά προϊόντων του λόγου και της διάνοιας στην παρούσα ιστοσελίδα είναι εθελούσια και ως εκ τούτου γίνεται πάντοτε αφιλοκερδώς, εκτός εάν ρητά και εγγράφως συμφωνηθεί το αντίθετο.

Πληροφορίες και επικοινωνίες

-Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το «Daddy-cool.gr» (μέσω , email, φόρμας επικοινωνίας ενσωματωμένης στο site ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γραπτό ή προφορικό) παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές ως προς την ταυτότητα του αποστολέα, την ύπαρξη και το περιεχόμενό τους.
-Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ των χρηστών και των συνεργατών-ειδικών ή/και αρθρογράφων του «Daddy-cool.gr» με τον ιδιοκτήτη του, υπόκεινται στην εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/1997 και τροποποιήσεις αυτού).

COOKIES

To daddy-cool.gr ενδέχεται να χρησιμοποιήσει cookies µε στόχο να σας παρέχει ταξινομημένες πληροφορίες κάθε φορά που συνδέεστε µε το Website καθώς επίσης να διευκολύνει τη διαχείριση του, κυρίως για λόγους στατιστικών ερευνών. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του, εξουσιοδοτείτε την αποθήκευση παρόµοιων cookies καθώς επίσης και τη χρήση τους από το daddy-cool.gr . Παρόλα αυτά, το daddy-cool.gr σας πληροφορεί ότι έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε αυτά τα cookies τροποποιώντας τις ρυθµίσεις του browser που χρησιμοποιείτε.

Τι είναι τα cookies (Cookie);

Tα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες

  • Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
  • Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
  • Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
  • Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  • Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
  • Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

Δημοσιεύσεις

-Το «Daddy-cool.gr» διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει κείμενα, ερωτήματα και πληροφορίες χρηστών ή/και συνεργατών-ειδικών ή/και αρθρογράφων που έχουν έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, για αυτό το σκοπό.
-Το «Daddy-cool.gr» διατηρεί το δικαίωμα να φέρνει ξανά στην επικαιρότητα μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, google plus κλπ.) κείμενα, ερωτήματα και πληροφορίες χρηστών ή/και συνεργατών-ειδικών ή/και αρθρογράφων που έχουν στο παρελθόν, έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, για αυτό το σκοπό.
-Το «Daddy-cool.gr» διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα προσωπικά στοιχεία των αναγνωστών που έχουν αποστείλει την ιστορία τους προς δημοσίευση, προκειμένου να διασταυρώσει τις πληροφορίες αν χρειαστεί και με τη δέσμευση ότι δεν θα τα διανείμει, μοιραστεί ή κοινοποιήσει.
-Το «Daddy-cool.gr» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί στοιχεία (ηλικίες, τοποθεσίες, ονόματα κλπ.) που περιλαμβάνονται στα κείμενα που μοιράζονται οι χρήστες μαζί του, προκειμένου να προστατέψει ει δυνατόν, τα εμπλεκόμενα σε αυτά, πρόσωπα.
-Το «Daddy-cool.gr» εγγυάται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του και το απόρρητο της επικοινωνίας του μαζί τους και διαβεβαιώνει για τη πλήρη ανωνυμία τους.
-Όλες οι ιστορίες που αποστέλλονται από τους χρήστες δημοσιεύονται αυτόματα. Σε κάθε περίπτωση, και για την εύρυθμη λειτουργία της σελίδας, ό,τι δημοσιεύεται δεν κατεβαίνει από την ευρύτερη ύλη του «Daddy-cool.gr», παρά μόνο αν συντρέχουν ποινικοί ή άλλοι εξαιρετικά σοβαροί λόγοι.
-Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων, τα γεγονότα που περιγράφονται και οι απόψεις που εκφράζονται επί αυτών στην παρούσα ιστοσελίδα , σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται με τις απόψεις του ιδιοκτήτη, των αρθρογράφων ή/και των συνεργατών-ειδικών του «Daddy-cool.gr» και το «Daddy-cool.gr» ουδεμία ευθύνη φέρει για αποφάσεις που τυχόν θα λάβουν οι χρήστες του, βάσει των δημοσιεύσεων/πληροφοριών/απόψεων αυτών.
-Το «Daddy-cool.gr»έχει το δικαίωμα να επιμελείται των κειμένων και των ερωτημάτων που λαμβάνει, σε περίπτωση που αυτά είναι ασύντακτα, ανορθόγραφα ή λάθος διατυπωμένα προκειμένου να τα κάνει πιο ευανάγνωστα στους χρήστες και χωρίς να αλλοιώνει το νόημα ή το περιεχόμενό τους.
-Το «Daddy-cool.gr» ουδεμία ευθύνη φέρει για τις απόψεις και το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων των blogger, των ειδικών-συνεργατών και των συντακτών που αρθρογραφούν σε αυτό.
-Το «Daddy-cool.gr» καθορίζει τους τίτλους των δημοσιεύσεων που προωθούν οι αναγνώστες του σε αυτό, καθαρά για τεχνικούς λόγους (χωρητικότητα λέξεων, πιο εύκολη εύρεση στη μηχανή αναζήτησης Google κλπ.). και πάντοτε σε συμφωνία με το περιεχόμενο της δημοσίευσης.
-Το «Daddy-cool.gr» ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των διαγωνισμών ή των διαφημιστικών ή/και άλλων προσφορών και ουδεμία ευθύνη φέρει για το ποιόν και τις ενέργειες των δωροθετών.
-Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο «Daddy-cool.gr» έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό καλόπιστα, χρησιμεύουν αποκλειστικά για την ενημέρωση των χρηστών του και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή προς οποιαδήποτε ενέργεια ή/και λήψη απόφασης.
-Οι χρήστες δεν θα πρέπει να βασίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε εξειδικευμένης ή μη συμβουλής, δεν τους παρέχεται δε καμία απολύτως εγγύηση ή διαβεβαίωση σχετικά με την ορθότητα ή την πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών. Σε περίπτωση που οι χρήστες επιθυμούν εξειδικευμένη συμβουλή ή καθοδήγηση, θα πρέπει να απευθύνονται προσωπικά σε κάποιον επαγγελματία του χώρου.
-Το «Daddy-cool.gr» ουδεμία ευθύνη φέρει αν, οι χρήστες που προωθούν άρθρο ή κείμενο προς δημοσίευση στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, είναι ανήλικοι διότι ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την πραγματική ταυτότητα των αποστολέων και των χρηστών του..
-Κείμενα αρθρογράφων-συντακτών που δεν συνάδουν με το ύφος, το σκοπό και τις υπηρεσίες του «Daddy-cool.gr», δεν θα δημοσιεύονται.
-Τα άρθρα ή/και οι απαντήσεις των συνεργατών-ειδικών, των bloggers ή/και των αρθρογράφων, δεν διαγράφονται και δεν «κατεβαίνουν» από τον παρόν διαδικτυακό τόπο, σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας τους με το «Daddy-cool.gr» παρ΄εκτός αν αυτό αποφασίσει η διαχείριση του site.

Σχολιασμός και Υποβολή Σχολίων

-Τα σχόλια των αναγνωστών του «Daddy-cool.gr» σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται με τις απόψεις του ιδιοκτήτη ή/και των συνεργατών-ειδικών ή/και των αρθρογράφων του site.
-Τα σχόλια που οι αναγνώστες υποβάλλουν στη σελίδα του «Daddy-coolgr» στο facebook, https://www.facebook.com/daddycoolgreece / εμφανίζονται αυτόματα και στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, κάτω από το εκάστοτε κείμενο.
-Απαγορεύεται ρητά η αποστολή ή/και ανάρτηση περιεχομένου όπως πορνογραφικού, τρομοκρατικού, απειλητικού, υλικού που υπόκειται σε copyright, παράνομου λογισμικού (πληροφορίες ή links), περιεχομένου που προωθεί θρησκευτικούς ή άλλους τρόπους προσηλυτισμού, περιεχομένου που μπορεί να θεωρηθεί ρατσιστικό ή που προσβάλλει άλλες εθνικότητες και θρησκείες, και γενικότερα που είναι ενάντια στα χρηστά ήθη.
-Οι χρήστες παρακαλούνται θερμά να εκφράζονται κόσμια και να μην γράφουν με κεφαλαία γράμματα ή με λατινικούς χαρακτήρες που κάνουν το περιεχόμενο δυσανάγνωστο.
-Σχόλια αντίθετα με τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα δημοσιεύονται και οι χρήστες τους, που παραβιάζουν συστηματικά τους παρόντες όρους χρήσης, θα αποκλείονται.

Πρόσβαση και Λειτουργία

-To «Daddy-cool.gr» έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση, να διακόψει προσωρινά, να περιορίσει ή και να τερματίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του Χρήστη στην ιστοσελίδα Daddy-cool.gr και τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών και υπηρεσιών, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.
-Το «Daddy-cool.gr» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα ή περιορίζει τμήμα των υπηρεσιών που παρέχει μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, το «Daddy-cool.gr» ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου.
-Η χρήση του «Daddy-cool.gr»συνεπάγεται την χρήση ενός μέσου (Διαδίκτυο) το οποίο είναι εκτός δικαιοδοσίας και ελέγχου του «Daddy-cool.gr» και των προμηθευτών του. Συνεπώς το «Daddy-cool.gr»δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με το «Daddy-cool.gr». Το «Daddy-cool.gr» σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ακόμη, την έλλειψη «ιών» ή άλλου επιζήμιου κώδικα είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνουν οι χρήστες το περιεχόμενο του.

Διαφημίσεις

To «Daddy-cool.gr» δεν είναι σε θέση να ορίσει και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των site, που διαφημίζονται στη σελίδα του.

Ενότητες με ερωτήσεις αναγνωστών

-Το «Daddy-cool.gr» διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει κείμενα, ερωτήματα και πληροφορίες χρηστών ή/και συνεργατών-ειδικών ή/και αρθρογράφων που έχουν έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο για αυτό το σκοπό και έχουν συναινέσει προς τούτο.
-Οι συντάκτες των άρθρων, το «Daddy-cool.gr» και οι συνεργάτες-ειδικοί αυτού δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια, απόφαση ή παράλειψη βασισμένη στις πληροφορίες και τα δεδομένα αυτού του διαδικτυακού τόπου.
-Οι συνεργάτες-ειδικοί του «Daddy-cool.gr» απαντούν μέσω της ιστοσελίδας στους χρήστες το συντομότερο δυνατόν, ωστόσο υπάρχει περίπτωση κάποια ερωτήματα, για τεχνικούς ή άλλους λόγους, να μην απαντηθούν. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που έχουν ήδη απαντηθεί ερωτήματα παρόμοια με κάποιων άλλων χρηστών ή αν τα ερωτήματα που έχουν ληφθεί είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, δυσανάγνωστα και ασαφή.
-Απαντήσεις συνεργατών-ειδικών που δεν συνάδουν με το ύφος, το σκοπό και τις υπηρεσίες του «Daddy-cool.gr», θα δημοσιεύονται μερικώς ή δεν θα δημοσιεύονται καθόλου.
-Οι χρήστες δεν πρέπει να βασίζονται σε αυτή την υπηρεσία, για επείγοντα περιστατικά και απαντήσεις.
Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
-Τα πνευματικά δικαιώματα επί των κειμένων, του ήχου, του λογισμικού και των στοιχείων του «Daddy-cool.gr» ανήκουν στον ιδιοκτήτη του. Εξαιρούνται τα άρθρα των συνεργατών-ειδικών και των αρθρογράφων που αποτελούν πνευματικό δικαίωμα των ιδίων, οι οποίοι έχουν συναινέσει να διαθέτουν το υλικό τους στο «Daddy-cool.gr» προς ενημέρωση των χρηστών.
-Εφόσον οι χρήστες προχωρήσουν στην υποβολή στοιχείων στο «Daddy-cool.gr» ή υποβάλλουν οποιοδήποτε περιεχόμενο ή επαγγελματική πληροφορία, ιδέα, σκέψη ή εφεύρεση στο «Daddy-cool.gr» με email, ή μέσω facebook αυτομάτως αποδέχονται ή εγγυώνται ότι ο κάτοχος του εκάστοτε περιεχομένου ή Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει παραχωρήσει στο «Daddy-cool.gr» τα Νόμιμα Δικαιώματα, για συνεχόμενη και χωρίς ανάκληση αποκλειστική άδεια, να το χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, να δημιουργήσει αντίγραφα, να τροποποιήσει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, διανείμει, να δημιουργήσει, να επιδείξει και να κοινοποιήσει το περιεχόμενο σε οποιοδήποτε μέσο με οποιοδήποτε μορφή, γνωστή στην παρούσα χρονική στιγμή ή που μπορεί να αναπτυχθεί μελλοντικά. Το «Daddy-cool.gr» μπορεί να παραχωρήσει αυτά τα δικαιώματα σε τρίτους σε πολλαπλά επίπεδα αδειών. Στην περίπτωση που οι χρήστες επιθυμούν να κρατήσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο ή επαγγελματική πληροφορία, ιδέα, σκέψη ή εφεύρεση προσωπική, ιδιόκτητη ή αποκλειστική, παρακαλούνται να μην τα υποβάλλουν στο Daddy-cool.gr .
-Δεν επιτρέπεται η χρήση των λογοτύπων και των γραφικών του «Daddy-cool.gr».
-Οι χρήστες αναγνωρίζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών και ευρεσιτεχνίας τα οποία έχει ο διαδικτυακός τόπος «Daddy-cool.gr» ή οι προμηθευτές του επί των προϊόντων, υλικού, προγραμμάτων, υπηρεσιών και εν γένει στοιχείων που περιέχονται στις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας. Οι χρήστες αναλαμβάνουν τη ρητή υποχρέωση να συμμορφώνονται πάντοτε με οποιοδήποτε περιορισμό απορρέει από τα δικαιώματα αυτά.
Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πώληση, εμπορία, αναπαραγωγή, αντιγραφή μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή, ανακοίνωση ή με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό κλπ.) εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών, υπηρεσιών και υλικού που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου «Daddy-cool.gr», χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ιστοσελίδας μας.
-Οι χρήστες του «Daddy-cool.gr», μπορούν να ερευνήσουν τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο και να αναπαράγουν αποσπάσματα αυτού, είτε με εκτύπωση, είτε αντιγράφοντάς τα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους (download), ακόμα και να τα διαθέσουν σε άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αυτό επιτρέπεται αποκλειστικά για μη-εμπορικούς, προσωπικούς και ενημερωτικούς σκοπούς, αλλά και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε όλες τις ως άνω αναπαραγωγές θα αναγράφεται και θα είναι εμφανής η ως άνω δήλωση προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας των προαναφερομένων στοιχείων.
-Εάν οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου «Daddy-cool.gr» θεωρεί ότι τμήμα του περιεχομένου αυτού καταπατά πνευματικά του δικαιώματα, μπορεί να ζητήσει την απομάκρυνση του συγκεκριμένου περιεχομένου επικοινωνώντας στο email [email protected] και παρέχοντας τις κάτωθι πληροφορίες:
1. Στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και επιβεβαιώνουν ότι το εν λόγω περιεχόμενο αποτελεί δική του πνευματική ιδιοκτησία.
2. Το ονοματεπώνυμό του και το email του.

To «Daddy-cool.gr», θα αφαιρέσει άμεσα το περιεχόμενο αυτό.

Newsletter

Ο διαδικτυακός τόπος «Daddy-cool.gr» δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στους χρήστες του, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει προηγουμένως σε αυτόν τη συναίνεσή τους προς τούτο. Το «Daddy-cool.gr» δεσμεύεται ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών που έχουν ζητήσει να λαμβάνουν το newsletter του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου, δεν θα δοθούν, δεν θα πωληθούν και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (links)

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του διαδικτυακού τόπου «Daddy-cool.gr» διέπεται από τους όρους του παρόντος αλλά και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Διεθνούς Δικαίου. Το «Daddy-cool.gr» ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/ επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχομένου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου «Daddy-cool.gr» αποκτούν πρόσβαση σε αυτές. Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρούν από το διαδικτυακό τόπο «Daddy-cool.gr» και υπόκεινται στους όρους χρήσης αυτών.

Σας ευχαριστούμε θερμά!

Close