Άδεια τοκετού και στους  μπαμπάδες 14 ήμερες

Στο νέο εργασιακό σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Μάρτιο προβλέπονται νέες γονικές άδειες που θα αφορούν  και τους μπαμπάδες.

Πιο αναλυτικά προβλέπεται και η  άδεια τοκετού στον πατέρα, πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια, προστασία από απολύσεις δύο μήνες για κάθε παιδί και το  ωράριο εργασίας θα είναι πιο ευέλικτο.

Δείτε επίσης : Κορονοϊός : Πέθανε 15χρονη στο νοσοκομείο

Τα νέα μέτρα για την προστασία της πατρότητας

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές για τα θέματα  των αδειών αποτελεί η ενσωμάτωση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/1158 με την οποία εισήχθη η άδεια πατρότητας, η γονική άδεια του πατέρα αλλά και η προστασία της πατρότητας.

Τα βασικότερα μέτρα τα οποία σκοπεύει να φέρει ο νέος νόμος είναι τα εξής:

Άδεια πατρότητας 14ων ημερών κατά τη γέννηση του τέκνου του εργαζομένου. Η άδεια αυτή θα έχει αποδοχές.

Γονική άδεια 6 μηνών που πρέπει να λαμβάνεται προτού το παιδί φθάσει στην ηλικία των 8 ετών. Μάλιστα οι 2 πρώτοι μήνες θα επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ.

Άδεια φροντίδας ανήμπορου γονέα, παιδιού, αδελφού, συζύγου ή παιδιών έως 5 ημέρες κατ’ έτος για κάθε εργαζόμενο. Η άδεια αυτή θα είναι χωρίς αποδοχές.

Προστασία απόλυσης του πατέρα μετά την γέννηση τέκνου και συγκεκριμένα: 2 μήνες μετά το 1ο τέκνο, 4 μήνες μετά το 2ο, 6 μήνες για κάθε επόμενο.

Άδεια 2 ημερών για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζομένου.

Ειδικές ρυθμίσεις για γονείς διδύμων, τριδύμων αλλά και για μονογονεϊκές οικογένειες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο Daddy-Cool.gr

Close