Αυτή η κούκλα, οι σαπουνόφουσκες και η χλαπάτσα (slime) ανακαλούνται από την ελληνική αγορά

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει τις Κοινοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 19η εβδοµάδα 2018 για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Αυτά είναι τα επικίνδυνα παιχνίδια που ανακαλούνται από την ελληνική αγορά

Αυτή η κούκλα, οι σαπουνόφουσκες και η χλαπάτσα (slime) ανακαλούνται από την ελληνική αγορά

Πλαστική κούκλα γοργόνα µε ροζ/καφέ, µακριά µαλλιά, µπλε σουτιέν και µπλε ουρά. Συσκευάζεται σε διάφανη, πλαστική σακούλα.

Όνοµα: TOYS TOYS

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος

Αριθµός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Κίνδυνος Χηµικός. Το πλαστικό υλικό της κούκλας περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό εστέρα (DEHP) (µετρηθείσα τιµή: έως 29.5% κατά βάρος). Αυτός ο φθαλικός εστέρας µπορεί να βλάψει την υγεία των παιδιών, προκαλώντας πιθανή βλάβη του αναπαραγωγικού συστήµατος.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό REACH. Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά µε εντολή της Γ. Γ. Βιοµηχανίας.

Αυτή η κούκλα, οι σαπουνόφουσκες και η χλαπάτσα (slime) ανακαλούνται από την ελληνική αγορά

Παιχνίδι χλαπάτσα (slime). Παιχνίδι µαύρη χλαπάτσα, σε µαύρο, πλαστικό, κυλινδρικό δοχείο (ύψος: 4.5 cm, διάµετρος: 4 cm), τυλιγµένο µε διάφανο, πλαστικό φιλµ. Πωλείται σε κουτί προώθησης (30 τεµάχια).

Μάρκα: BARREL-O-SLIME

Τύπος/αριθµός µοντέλου: MT1978

Αριθµός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χηµικός Κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει Βόριο (µετρηθείσα τιµή: 3871 mg/kg). Κατάποση ή επαφή µε περίσσεια ποσότητα Βορίου µπορεί να επηρεάσει την υγεία των παιδιών βλάπτοντας το αναπαραγωγικό τους σύστηµα.
Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ασφάλειας Παιχνιδιών και το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-3.

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά µε εντολή της Γ. Γ. Βιοµηχανίας.

Υγρό για σαπουνόφουσκες. Υγρό αναπλήρωσης σε παιχνίδια για σαπουνόφουσκες, σε κίτρινο δοχείο µε πολύχρωµη ετικέτα και λευκό πώµα.

Αυτή η κούκλα, οι σαπουνόφουσκες και η χλαπάτσα (slime) ανακαλούνται από την ελληνική αγορά

Μάρκα: Cartoon funny Toys

Όνοµα: BUBBLE

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος

Αριθµός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χηµικός Κίνδυνος. Το προϊόν δεν φέρει τα απαιτούµενα εικονογράµµατα, προειδοποιήσεις και οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. Ως συνέπεια, οι γονείς δεν ενηµερώνονται για τους κινδύνους και µπορεί να αφήσουν το παιδί µε το προϊόν χωρίς επιτήρηση. Το παιδί θα µπορούσε να καταπιεί το διάλυµα σαπουνιού, προκαλώντας εµετό, διάρροια ή διάφορες γαστρεντερικές δυσλειτουργίες.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ασφάλειας Παιχνιδιών. Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά µε εντολή της Γ. Γ. Βιοµηχανίας.

Πηγή: infokids.gr
Close