Αγία Χριστίνα  : 24 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης

 24 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης.

Ο βίος, η φυλάκιση, τα βασανιστήρια από τον ίδιο τον πατέρα της, η ομολογία πίστεως, το μαρτύριο, το αδιάφθορο Ιερό Λείψανο και το Απολυτίκιο της Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος, από τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, Αθανάσιο Μισσό.

 

Γιορτή σήμερα: Αγία Χριστίνα η Μεγαλομάρτυς.

Κτείνουσι πέλται Χριστέ την σην Χριστίναν,
Την Χριστιανών πίστιν ουκ αρνουμένην.
Εικάδι βλήτο τετάρτη Χριστίνα οξέσι πέλταις.

Δείτε επίσης : Άγιοι Απόστολοι: Η προσευχή

Τὴν Χριστίναν ἥνωσε Χριστῷ νυμφίῳ,
Νύμφην ἄμωμον, αἷμα τοῦ μαρτυρίου.
Εἰκάδι βλῆτο τετάρτῃ Χριστῖνα ὀξέσι πέλταις.

Ήχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τοῦ πατρός σου τὴν πλάνην λιποῦσα πάνσεμνε, τῆς εὐσεβείας ἐδέξω τὴν θείαν ἔλλαμψιν, καὶ νενύμφευσαι Χριστῷ ὡς καλλιπάρθενος- ὅθεν ἠγώνισαι στερρῶς, καὶ καθεῖλες τὸν ἐχθρόν, Χριστίνα Μεγαλομάρτυς. Καὶ νῦν ἀπαύστως δυσώπει, ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Πηγή : ekklisiaonline.gr

 

Close