Πώς και πότε θα καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ τις εξετάσεις των ασφαλισμένων
Νέες περικοπές αναμένεται να ανακοινώσει πολύ σύντομα ο ΕΟΠΥΥ για τις ιατρικές εξετάσεις των ασφαλισμένων του.


Έως το τέλος του μήνα η ΗΔΙΚΑ θα έχει ολοκληρώσει την ενσωμάτωση στο
σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης e-prescription το αριθμητικό όριο
εξετάσεων ανά παραπεμπτικό και ανά κατηγορία θεραπευτικών πράξεων, για
κάθε ιατρική ειδικότητα.Ουσιαστικά τίθεται φραγμός στον αριθμό και το είδος των εξετάσεων που θα καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ για τον κάθε ασφαλισμένο, με στόχο τη συγκράτηση των δαπανών.

Με το νέο σύστημα, ο γιατρός θα γράφει συγκεκριμένο αριθμό εξετάσεων
και με βάση την ειδικότητά του στον ίδιο ασφαλισμένο την ίδια ημερομηνία
και μέχρι τέσσερις ημερολογιακές ημέρες μετά.

Το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα «βλέπει» το ΑΜΚΑ του
ασθενούς και την ειδικότητα του γιατρού οπότε αυτόματα θα επιτρέπει ή
όχι τη συγκεκριμένη εξέταση.

Όσες εξετάσεις είναι εντός των ορίων θα αποζημιώνονται κανονικά,
ανεξάρτητα από το αν θα γίνουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Σε περίπτωση
που η εξέταση γίνει από τον ίδιο γιατρό, τότε ο ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνει το
60% του κόστους της εξέτασης.

Αν όμως, οι εξετάσεις είναι πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, τότε θα
εκδίδεται δεύτερο παραπεμπτικό με την ένδειξη ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει
το κόστος της εξέτασης αν πραγματοποιηθεί σε ιδιώτη πάροχο.

Οι εξετάσεις εκτός ορίων θα καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ μόνο αν γίνουν σε δημόσιο νοσοκομείο ή στο ΠΕΔΥ.
 πηγη

Close