ΕΟΦ: Ανάκληση υγρού φακών επαφής γνωστής εταιρείας!

Την ανάκληση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος «EasySept Hydro Plus 360ml και 120ml (starter kit)» του οίκου Bausch & Lomb Incorporated, διότι κατά τη διάρκεια εσωτερικών δοκιμών της κατασκευάστριας εταιρείας, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εναπομείναντα υπολείμματα υπεροξειδίου του οξυγόνου μετά την εξουδετέρωση, ήταν πάνω από τα όρια που ορίζουν οι προδιαγραφές του προϊόντος. Στην περίπτωση που τα υπολείμματα υπεροξειδίου του οξυγόνου είναι πάνω από τα επιτρεπτά όρια των προδιαγραφών του προϊόντος, ο χρήστης ενδέχεται να αντιμετωπίσει προσωρινά συμπτώματα όπως κάψιμο/τσούξιμο, ερεθισμό, κόκκινα μάτια και σε σπάνιες περιπτώσεις άλλες πιο σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημοσιάς Υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει προβεί η εταιρεία Bausch & Lomb Incorporated. Η εταιρεία OLYMPUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, η οποία διακινεί το προϊόν στην ελληνική αγορά, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των παρτίδων του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να τις αποσύρουν. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

ΕΟΦ: Ανάκληση υγρού φακών επαφής γνωστής εταιρείας!Πηγή: eof.gr

Close