Κλειστά σχολεία Μάιο και Ιούνιο λόγω εκλογών: Πότε δεν θα λειτουργήσουν

Η έξαρση της εποχιακής γρίπης έχει αναγκάσει πολλούς μαθητές να απουσιάζουν από τα σχολεία. Τα κρούσματα της γρίπης ολοένα και αυξάνονται με περισσότερα παιδιά να ασθενούν και να παρουσιάζουν τα συμπτώματα.

Έπειτα από αιτήματα των εκπαιδευτικών και των γονέων στο Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώθηκε τι θα ισχύσει για τις απουσίες που γίνονται λόγω της γρίπης.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-
2019 ΥΑ (Β΄ 2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται
αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5)
εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020
έως και τον Μάρτιο 2020.
Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις
ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή
ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Close