Νέο επίδομα 240 ευρώ : Πως θα κάνετε την αίτηση

Πώς θα πάρετε το επίδομα 240 ευρώ της ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ – Ποιες οι προϋποθέσεις.

Επίδομα, ύψους 240 ευρώ, δικαιούνται πολίτες από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) – πρώην ΟΑΕΔ, μετα  από αίτησή τους.

Ειδικότερα, το ειδικό επίδομα 240 ευρώ δικαιούνται οι ασφαλισμένοι/-ες, εφόσον:

δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης,
παραμένουν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων επί τρεις (3) μήνες,
έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέματα κ.λπ.).
Η ημερομηνία έναρξης του τριμήνου ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ανεργίας.

Δείτε επίσης : Οικογενειακή τραγωδία: Mε διαφορά μισής ώρας πέθαναν πατέρας και κόρη

Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέματα κ.λπ.)
το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του/της ασφαλισμένου/-ης να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας.
Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος.

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το επίδομα

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής 3 τρόπους:

αυτοπροσώπως, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του τόπου κατοικίας ή της τελευταίας απασχόλησης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας
μέσω των e-services ΟΑΕΔ
μέσω ΚΕΠ

Αν θέλετε να κάνετε ηλεκτρονικά την αίτηση, μπείτε εδώ.

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΟΑΕΔ, είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται:

αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος (Το δικαιολογητικό αυτό θα προσκομίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ).
αριθμός καταθετικού λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
Διάρκεια και ποσό επιδότησης
Οι ασφαλισμένοι/-ες μπορούν να λάβουν το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος.

Δείτε επίσης : Διακοπή Ρεύματος ΔΕΗ: Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (9/3/2023 ) στην Αττική

Σε περίπτωση που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα (60) ημερομισθίων, η οποία είναι απαραίτητο να πληρούται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Επίσης, οι ασφαλισμένοι/-ες πρέπει να έχουν τεθεί, για όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού.

Το ποσό του βοηθήματος ισούται με δεκαπέντε (15) ημερήσια επιδόματα και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος

 

Close