Ο χορευτής από το Βερολίνο Rauf Yasit είναι σε θέση να περιστρέφει το σώμα του σε αδιανόητες θέσεις.

 

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-1.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-2.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-3.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-4.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-5.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-6.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-7.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-8.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-9.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-10.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-11.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-12.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-13.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-14.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-15.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-16.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

image: https://www.viralspell.com/wp-content/uploads/2014/08/RubberLegz-17.jpg

I Have No Idea How This Guy Does It. That's Incredible...

Sources: RubberLegz website and Facebook.

 

Close