Σαρωτικές αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης!Οι πανελλήνιες, το Λύκειο και το... νηπιαγωγείο

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΣΚΟΥΠΑ» ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Οι αλλαγές του υπουργείου Παιδείας αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την ίδρυση του νέου πανεπιστημιακού ιδρύματος στην Αθήνα και τις πανελλαδικές εξετάσεις, μέχρι τη διετή φοίτηση στο νηπιαγωγείο.

Τη μεγαλύτερη τροποποίηση του μηχανογραφικού δελτίου φέρνει το νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τους υποψηφίους να έχουν διαθέσιμο ένα ακόμα πανεπιστημιακό Ίδρυμα, αλλά να μένει η Αθήνα χωρίς δύο μεγάλα τεχνολογικά Ιδρύματα.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα αποτελείται από 5 σχολές και 26 τμήματα, αντί των 42 τμημάτων και κατευθύνσεων των δύο υπό κατάργηση ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Οι πρώτοι εισακτέοι θα είναι οι φετινοί υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων, αν και ακόμα αναμένεται η κατανομή των νέων σχολών και τμημάτων στα τέσσερα επιστημονικά πεδία.

Η καθυστέρηση της κατάθεσης του νομοσχεδίου είχες ως αποτέλεσμα τη μετάθεση των ημερομηνιών για τις διαδικασίες των Πανελλαδικών. Φέτος, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, η ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση θα γίνει τον Μάρτιο, ενώ και η καταληκτική ημερομηνία για την ανακοίνωση του αριθμού εισακτέων μετατίθεται, βάσει του νομοσχεδίου, από 15 Μαρτίου στο τέλος του μήνα.

Tο νέο Πανεπιστήμιο με την ψήφιση ίδρυσής του αναμένεται να φέρει αλλαγές τόσο στον αριθμό εισακτέων αλλά και στο τοπίο των βάσεων, όπως έχει διαμορφωθεί την περσινή χρονιά. Η ανωτατοποίηση των σχολών των δύο ΤΕΙ έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των μαθητών και ήδη έχουν καταγραφεί οι πρώτες εκτιμήσεις ότι θα σημειωθεί αύξηση των προτιμήσεων για τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα, η οποία αναμένεται να αποτυπωθεί στα μηχανογραφικά δελτία του Ιούλιο του 2018.

Βέβαια, παράλληλα με τη λειτουργία του, το υπουργείο Παιδείας καλείται να έχει επιλύσει σε εύλογο χρονικό διάστημα το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νέων σχολών και να τα κατοχυρώσει, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται κυρίως στις σχολές Μηχανικών.

Μετεγγραφές

Νέος γύρος μετεγγραφών αναμένεται από το φετινό εαρινό εξάμηνο, με το νομοσχέδιο να περιλαμβάνει ευνοϊκή ρύθμιση για τα αδέλφια που σπουδάζουν σε διαφορετικές περιοχές. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα έχουν δικαίωμα μετεγγραφής είτε σε Ίδρυμα στην ίδια περιφέρεια με τον αδελφό τους είτε στην οικία των γονέων τους. Θα ακολουθήσει υπουργική απόφαση που θα ορίζει το εισοδηματικό κριτήριο των οικογενειών που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, όπως επίσης να μην έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο σπουδών, αλλά ούτε και ο αδελφός του αιτούντος.

Φοιτητές των δύο ΤΕΙ

Πέραν των νεοεισαχθέντων της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς, τη μεγαλύτερη αλλαγή θα δεχτούν οι φοιτητές που ήδη φοιτούν στα δύο ΤΕΙ και δεν έχουν ξεπεράσει το όριο διάρκειας σπουδών. Το νομοσχέδιο ορίζει αυτόματη μεταφορά των φοιτούντων στο νέο Ίδρυμα, εκτός αν επιθυμεί ο φοιτήτής τη λήψη πτυχίου ΤΕΙ, επομένως θα πρέπει τις 30 Σεπτεμβρίου να κάνει σχετική αίτηση, η οποία δεν ανακαλείται.

Στην περίπτωση που μεταφερθεί στο πανεπιστημιακού Ίδρυμα, η συνέλευση του κάθε νέου τμήματος θα πρέπει να προχωρήσει σε αντιστοίχιση μαθημάτων με το νέο πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές των ΤΕΙ για να λάβουν πανεπιστημιακό πτυχίο θα πρέπει να επιλέξουν επιπλέον μαθήματα βάσει της απόφασης των καθηγητών του τμημάτος.

Αλλαγές και στο νηπιαγωγείο

Δίχρονη θα είναι φοίτηση στα νηπιαγωγεία και θα ξεκινά από την ηλικία των τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τις αλλαγές που ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη του σχεδίου νόμου, η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε ετών είναι υποχρεωτική σε όλη τη χώρα.

Για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων ετών, γίνεται υποχρεωτική σταδιακά από το σχολικό έτος 2018-2019, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Τα νέα 26 τμήματα που εντάσσονται στο Μηχανογραφικό

Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος και την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), με έδρα το Αιγάλεω. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με έδρα τον Πειραιά, και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), με έδρα το Αιγάλεω, συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, οι οποίες συνδέονται ιδίως με τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες

β) Επιστήμες Μηχανικού,

γ) Επιστήμες Τροφίμων,

δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας,

ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.

2. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την ίδρυσή του υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 4, Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, μεταφέρονται σε ένα από τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση της Διοικούσας που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

Δείτε παρακάτω τα νέα τμήματα

Οι βρεφονηπιοκόμοι εντάσσονται σε τμήμα με τίτλο “Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία”

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής,

γγ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,

δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,

εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,

ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,

ηη) Πολιτικών Μηχανικών.

β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,

ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων,

γγ) Διοίκησης Τουρισμού,

δδ) Κοινωνικής Εργασίας,

εε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,

ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,

γγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,

δδ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

δ) Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Βιοϊατρικών Επιστημών,

ββ) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,

γγ) Εργοθεραπείας,

δδ) Μαιευτικής,

εε) Νοσηλευτικής,

στστ) Φυσικοθεραπείας.

ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

ββ) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

2. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών και των Τμημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, ακολουθούμενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

 

Πηγή: newsbomb.gr
Close