Σχολεία: Έτσι θα λειτουργεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση- Τι θα γίνει με τη χρήση καμερών

Οριστικοποιήθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία. Τελικά τι θα γίνει με τη χρήση καμερών; Πως θα γίνεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές που δεν μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα στο σχολείο;

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έκρινε νόμιμη την εγκατάσταση καμερών στα σχολεία, ωστόσο μόνο για ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων, και όχι για καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων. Παρ’όλα αυτά, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την συμμετοχή όλων των μαθητών στα μαθήματα.

Νίκη Κεραμέως: Νομιμοποιήθηκε ο σκοπός για τη σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση

«Όταν η Πολιτεία προβλέπει τη δυνατότητα για ορισμένους μαθητές να μείνουν εκτός σχολείου για προληπτικούς λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, είναι και αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνήσει για την πρόσβαση των μαθητών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως.»

Παρά την εκστρατεία παραπληροφόρησης και τη δίκη προθέσεων, με τη σημερινή της ανακοίνωση η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποσαφήνισε ότι είναι καταρχήν νόμιμος ο σκοπός της ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην πρόσφατη ρύθμιση, ότι το Υπουργείο Παιδείας είχε συμβουλευθεί την Αρχή πριν τη διαμόρφωση της ρύθμισης και ενσωμάτωσε συγκεκριμένες προτάσεις της.

Με Υπουργική Απόφαση θα οριστούν, μεταξύ άλλων, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της διάταξης, καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων πρωτίστως μαθητών και εκπαιδευτικών καθώς και τυχόν άλλων ενδιαφερομένων».

Διευκρινιστικές απαντήσεις του υπουργείου Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε 8 διευκρινιστικές απαντήσεις, έπειτα από τις έντονες αντιρρήσεις των εκπαιδευτικών γύρω από τη χρήση καμερών στις αίθουσες, όπου και εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο που θα λειτουργεί το νέο σύστημα.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση;

  • Δυνατότητα ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές με φυσική παρουσία στα σχολεία και εξ αποστάσεως παρουσία, σε περίπτωση πανδημικής νόσου.
  • Δυνατότητα συνολικής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε περίπτωση έκτακτου ή απρόσμενου γεγονότος, και για όσο αυτό διαρκεί

Γιατί εισάγετε αυτή τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξ αποστάσεως διδασκαλίας;

  • Όταν η Πολιτεία αναγκάζει τους μαθητές να απουσιάζουν από τα σχολεία, λόγω συνθηκών, και για τη διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας, είναι υποχρεωμένη να παρέχει στους μαθητές τρόπους για την εξ αποστάσεως συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.
  • Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές που είναι φυσικά παρόντες στα σχολεία, και σε μαθητές από απόσταση, γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις επιδημικών νόσων.

Υποκαθίσταται η δια ζώσης διδασκαλία;

Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθίσταται η δια ζώσης διδασκαλία. Είναι μόνο ένας τρόπος για να μην μείνουν πίσω στην εκπαίδευση οι μαθητές που αδυνατούν να παραστούν στις αίθουσες, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Προβλέπεται βιντεοσκόπηση του μαθήματος μέσα από την τάξη;

Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση και καταγραφή των μαθημάτων. Θα γίνεται ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων για τους μαθητές που βρίσκονται εκτός σχολείου.

Θα εγκατασταθούν κάμερες στις τάξεις και θα γίνεται καταγραφή;

Δεν θα γίνει καμία εγκατάσταση καμερών στις σχολικές αίθουσες. Το μάθημα θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ηλεκτρονικών ηπολογιστών, κινητών ή τάμπλετ. Οι μαθητές που θα μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα από απόσταση από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (κινητό, υπολογιστή, ταμπλετ)

Μπορεί να συνδεθεί ψηφιακά οποιοσδήποτε με τη φυσική τάξη;

Ο σύνδεσμος μέσω του οποίου συνδέονται οι μαθητές που μένουν σπίτι δίνεται αποκλειστικά σε αυτούς από τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει πρώτα να τους επιτρέψει την είσοδο στην πλατφόρμα, καθώς θα έχει τον πλήρη έλεγχο των συμμετεχόντων και όλης της διαδικασίας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Τίθεται ζήτημα προσωπικών δεδομένων των μαθητών;

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών. Τα μέτρα αυτά προβλέπουν περισσότερες εγγυήσεις ακόμη και από αυτές που απαιτεί το ενωσιακό δίκαιο και η ελληνική νομοθεσία. Η εικόνα της αναμετάδοσης θα εστιάζει καθαρά στον εκπαιδευτικό και τον πίνακα και όχι στους μαθητές.

Είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη μετάδοση του μαθήματος από την τάξη μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην περίπτωση της επιδημικής νόσου;

Το νέο μέτρο της ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης έχει στόχο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που αδυνατούν να παραστούν στις αίθουσες μόνο λόγω επιδημικής νόσου.

Κατόπιν αυτών, η Αρχή παρατηρεί ότι «ο σκοπός της συγκεκριμένης επεξεργασίας που συνίσταται στην παροχή εκπαίδευσης είναι κατ’ αρχήν νόμιμος και μπορεί να αποτελέσει, υπό προϋποθέσεις, τη βάση για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των διδασκόντων και των μαθητών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Πέραν όμως «της απαγόρευσης της καταγραφής και αποθήκευσης του μαθήματος», ύστερα από συμβουλευτική σύσταση της Αρχής, ορίστηκε ο υπεύθυνος επεξεργασίας, περιορίστηκε ο σκοπός χρήσης των μεταδιδομένων (πληροφορίες που παράγονται κατά τη λειτουργία των συστημάτων τηλεκπαίδευσης, π.χ. δεδομένα για τους χρόνους διάσκεψης ενός χρήστη) και «θεσπίσθηκε η υποχρέωση καταστροφής τους».

Close