Οι γραμμές στα νύχια είναι κάτι πολύ ευκόλο να τό κάνετε μόνη σας αρκεί να ξέρετε τα σωστά κόλπα!

Δείτε στο παρακάτω video 4 ευκόλους τρόπους!