Ολοήμερο σχολείο: Οι 6 σημαντικές αλλαγές που προτείνουν οι διευθυντές για τη νέα σχολική χρονιά

Νέες αλλαγές προτείνουν οι διευθυντές όσον αφορά τα ολοήμερα σχολεία στα πλαίσια της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020, με ριζικές αλλαγές για την καλύτερη δυνατή βελτίωση της λειτουργίας τους!

Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενόψει του προγραμματισμού λειτουργίας του ολοήμερου για τη νέα σχολική χρονιά (2019-2020) εξέδωσε ανακοίνωση όπου γνωστοποιεί τις προτάσεις της που θεωρεί ότι θα αναβαθμίσουν το θεσμό, σύμφωνα με το infokids.gr.

Αυτές είναι οι 6 ριζικές αλλαγές για την αναβάθμιση του Ολοήμερου

1.Άρση των περιορισμών εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Να μπορούν να εγγράφονται και να φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα όλοι οι μαθητές που οι γονείς τους το επιθυμούν, χωρίς την προσκόμιση κανενός απολύτως δικαιολογητικού. Έτσι, στην κατεύθυνση προσφοράς αντισταθμιστικής αγωγής, η οποία αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές των οποίων οι γονείς αδυνατούν να τα βοηθήσουν στα μαθήματά τους, να ολοκληρώνουν ένα μεγάλο μέρος της Μελέτης-Προετοιμασίας των μαθημάτων τους για την επόμενη ημέρα στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

2. Επαναφορά του Υπεύθυνου δασκάλου Ολοήμερου

Να ορίζεται ένας δάσκαλος ως Υπεύθυνος του Ολοήμερου σε όλα τα σχολεία με δύο και άνω τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, και όχι να ορίζεται, όπως τώρα,Υπεύθυνος Ολοήμερου ανά ημέρα, αφού αυτό υποβαθμίζει σημαντικά τη λειτουργία του και τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα.Διάθεση και δεύτερου εκπαιδευτικού ΠΕ 70 σε όλα τα Ολοήμερα σχολεία που λειτουργούν με τέσσερα(4) και άνω τμήματα μαθητών/τριών.

 

3.Στήριξη του Ολοήμερου Προγράμματος στα σχολεία Ειδικής Αγωγής

Να διασφαλιστεί η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος σε όλα τα σχολεία Ειδικής Αγωγής, με την τροποποίηση των επιμέρους συμβάσεων με τους ιδιώτες μεταφορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η μεταφορά των μαθητών/τριών μετά τη λήξη του Ολοήμερου Προγράμματος στις 16:00, αλλά και με την τοποθέτηση επιπλέον Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) για την κάλυψη των αναγκών του Ολοήμερου Προγράμματος.

4.Εισαγωγή της Ευέλικτης Ζώνης στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Στα διδακτικά αντικείμενα του Ολοήμερου Προγράμματος να συμπεριληφθεί και η Ευέλικτη Ζώνη ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων).

 

5.Διαμόρφωση χώρων εστίασης σε όλα τα σχολεία και πρόσληψη του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού (τραπεζοκόμων,καθαριστριών)

Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται η σωστή τήρηση εφαρμογής των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας για την παροχή γεύματος στους μαθητές.

6.Παροχή δωρεάν γεύματος σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

 

Close