Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

Ο στόχος των Τεστ Fiendish είναι η σωστή παρατήρηση του εσωτερικού του κάθε κύκλου. Δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να παρατηρήσεις μέσα στο εσωτερικό των κύκλων.. Για κάποιους ίσως είναι και ακατόρθωτο.

Αξίζει όμως μία προσπάθεια..

1.

Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

2.

Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

3.

Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

4.

Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

5.

Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

6.

Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

7.

Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

Και αφού κοίταξες καλά στο εσωτερικό των κύκλων, παρακάτω δίνονται και οι απαντήσεις..

Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

Είναι ένα δέντρο!

Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

Νομίζετε ότι είναι μια φάλαινα αλλά είναι μια μπανάνα.

Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

Είναι ένα αεροπλάνο!

Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

Μια καρέκλα!

Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

Είναι ένα άλογο!

Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

Μοιάζει με έναν πιγκουίνο.

Είναι κρυμμένα αντικείμενα μέσα στους κύκλους.Μπορείς να τα δεις;

 

Είναι ένας ταύρος!

Με πληροφορίες από funtime.gr

Close