Άδεια μητρότητας: δικαιώματα και παροχές για όλες τις εργαζόμενες μητέρες

Η μητρότητα προστατεύεται σε όλο το φάσμα της ελληνικής νομοθεσίας, και αποσκοπεί στην διαφύλαξη της υγείας της μητέρας και του νεογνού, καθώς και στην διευκόλυνση της άσκησης των μητρικών καθηκόντων.

Η συνολική διάρκεια της αδείας μητρότητος που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι από 01/01/2000 δεκαεπτά εβδομάδες.

Από το διάστημα αυτό, οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικώς πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες εννέα (9), μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας)…

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο, το υπόλοιπο της αδείας χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Σε περίπτωση πραγματοποιήσεως του τοκετού σε χρόνο μεταγενέστερο, η άδεια παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση της αδείας που η μισθωτός δικαιούται.

Δείτε επίσης Καθολική η εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από την ερχόμενη σχολική χρονιά

Παροχές από τον εργοδότη, το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ.

Κατά το διάστημα της απουσίας της λόγω τοκετού, η γυναίκα δικαιούται να λάβει από τον εργοδότη της αποδοχές 15 ημερών, εάν δεν είχε συμπληρώσει έτος υπηρεσίας και ενός μηνός εάν είχε συμπληρώσει έτος υπηρεσία.

Από το ΙΚΑ η γυναίκα δικαιούται επιδόματος μητρότητος (από την πρώτη ημέρα απουσίας της) ίσο με το 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως στην οποία εμπίπτει ο μέσος όρος αποδοχών της των τελευταίων 30 ημερών εργασίας του ημερολογιακού έτους πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού. Το βασικό αυτό επίδομα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε συντηρούμενο μέλος οικογενείας. Προϋπόθεση καταβολής είναι να απέχει η γυναίκα από την εργασία της.

Επιπλέον, δικαιούται από τον ΟΑΕΔ τη διαφορά μεταξύ των τακτικών της αποδοχών και των επιδομάτων μητρότητος που έλαβε ή δικαιούται από το ΙΚΑ, για το διάστημα που δεν λαμβάνει αποδοχές από τον εργοδότη της. Ο χρόνος επιδότησης από τον ΟΑΕΔ λογίζεται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του κλάδου συντάξεως ΙΚΑ.

Δείτε επίσης Βάσω Λασκαράκη: Με υπέροχα νυφικά σανδάλια στο πάρτι του γάμου της στη Νάξο

Η άδεια φροντίδος παιδιού – Μειωμένο ωράριο

Οι μητέρες μποπρούν είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία ώρα κάθε ημέρα, είτε να πηγαίνουν αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα, για χρονικό διάστημα 2,5 ετών από της λήξεως της αδείας λοχείας.

Με πληροφορίες από plus.queen.gr

 

Close