Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
 
 
Ακατάλληλες κρίθηκαν από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) δεκάδες παραλίες της Αττικής κατά τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν φέτος για 36η χρονιά από το Κέντρο, καθώς παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση κολοβακτηριδίων ή/και εντερόκοκκου.Από τα 151 σημεία που ελέγχθηκαν, 96 παραλίες κρίθηκαν κατάλληλες (63,6%), ενώ 55 (36,4%) κρίθηκαν ακατάλληλες.Δείτε τις τιμές που κατέγραψαν οι δειγματοληψίες του ΠΑΚΟΕ, καθώς και την καταλληλότητα ή όχι των παραλιών της Αττικής:

Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών στη Σαλαμίνα:
Ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική για το 2015
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα, η αυξημένη ποσότητα εντερόκοκκων στο νερό που κολυμπάμε μπορεί να προκαλέσει:
– ουρολοιμώξεις
– μικροβιαιμία/ενδοκαρδίτιδα (τόσο σε προσθετικές όσο και σε ακέραιες βαλβίδες)
– ενδοκοιλιακές και πυελικές λοιμώξεις. Σπανιότερα λοιμώξεις τραυμάτων, εγκαυμάτων, μηνιγγίτιδα και νεογνική σήψη.

Close