Εαν έχετε αυτό το προϊόν στο ντουλάπι σας πετάξτε το αμέσως

Ανάκληση όλων των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων LUMAREN

Την ανάκληση όλων των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων LUMAREN FC TAB 150 MG και
LUMAREN INJ 50MG/2ML, όπως αναφέρονται στον Πίνακα I.
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προβαίνει
προληπτικά η εταιρεία ELPEN, παρά το γεγονός ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας (CEP) του
παραγωγού UQUIFA για τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη βρίσκεται σε ισχύ.
Η εταιρεία ELPEN Α.Ε ως κάτοχος άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων, οφείλει να υλοποιήσει την
ανάκληση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Ανάκληση όλων των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων LUMAREN απο τον ΕΟΦ

Δείτε όλη τη λίστα εδώ

Δείτε όλες τις ανακλησεις απο ΕΦΕΤ και ΕΟΦ εδώ

Close