Ανάκληση επικίνδυνου καλλυντικού:Κίνδυνος δερματίτιδας και πρόκλησης καρκίνου

Το ενημερωτικό δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), προχώρησε στην ανάκληση επικίνδυνου καλλυντικού προσώπου. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δερματίτιδας και πρόκλησης καρκίνου.

Ανάκληση επικίνδυνου καλλυντικού:Κίνδυνος δερματίτιδας και πρόκλησης καρκίνου

 

Γαλάκτωμα
Εμπορικό σήμα: Clear Essence
Ονομασία: Skin Beautifying Milk
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Maxi-Tone
γραμμωτός κώδικας: 7 37192 00100 2
Αριθμός παρτίδας: ΜΈΡΟΣ 180913-1
Χημικός κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει υδροκινόνη (μετρούμενη τιμή:1,42 % κατά βάρος). Η υδροκινόνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, δερματίτιδα και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα.
Χώρα καταγωγής: Ηνωμένες Πολιτείες
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Αυστρία

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ

Close