ΕΟΦ: Μεγάλη προσοχή  σε 8 ομοιοπαθητικά φάρμακα που διακινούνται από γνωστή ιστοσελίδα

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων  (ΕΟΦ) απαγορεύει τη διακίνηση 8 συγκεκριμένων φαρμάκων

Σύμφωνα με τη ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΦ, αποφασίστηκε η απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης 8 «ομοιοπαθητικών φαρμάκων, τα οποία προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας www.konstantinioncentershop.com λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης άδειας κυκλοφορίας βάσει του αρ. 17 της ΚΥΑ Δ. ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (ΦΕΚ 1049Β/2013)».

Η απαγόρευση διακίνησης-διάθεσης αφορά τα παρακάτω ομοιοπαθητικά φάρμακα, τα οποία προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας www.konstantinioncentershop.com:

Δείτε επίσης : Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες συμπληρώματος διατροφής  Πιθανόν περιέχουν σκόνη γυαλιού

Dr.Reckeweg R18 (cystophylin-Kidney and bladder drops)
Dr.Reckeweg R60 (purhaemine-Blood purifier)
Dr.Reckeweg R2 (aurin- essential aurea –Gold Drops)
Dr.Reckeweg R7 (hepagalen-Liver and gallbladder drops)
Dr.Reckeweg R43 (herbamine-asthma drops)
Dr.Reckeweg R25 (prostatan- prostatitis drops)
Dr.Reckeweg R192 (orala droppar losning)
Dr.Reckeweg R40 (orala droppar losning)

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για τα ομοιοπαθητικά φάρμακα

«Απαγόρευση διακίνησης-διάθεσης των παρακάτω ομοιοπαθητικών φαρμάκων, τα οποία προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας www.konstantinioncentershop.com.

1) Dr.Reckeweg R18 (cystophylin-Kidney and bladder drops).
2) Dr.Reckeweg R60 (purhaemine-Blood purifier).
3) Dr.Reckeweg R2 (aurin- essential aurea –Gold Drops).
4) Dr.Reckeweg R7 (hepagalen-Liver and gallbladder drops).
5) Dr.Reckeweg R43 (herbamine-asthma drops).
6) Dr.Reckeweg R25 (prostatan- prostatitis drops).
7) Dr.Reckeweg R192 (orala droppar losning).
8) Dr.Reckeweg R40 (orala droppar losning).

Δείτε επίσης : ΕΟΦ : Προσοχή ανακαλεί παρτίδες από γνωστό αντιβιοτικό

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α ́) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με τo άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β ́).

2. Το άρθρο 17 παρ. 1 της ΚΥΑ 32221/2013 (ΦΕΚ1049Β/2013).

3. Το από 24/06/2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Αξιολόγησης Φαρμάκων ΕΟΦ.

4. Την υπ’ αριθ. 93831/07-09-2022 απάντηση του Κωνσταντίνειου Ερευνητικού Κέντρου.

5. Το από 3/11/2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Αξιολόγησης Φαρμάκων ΕΟΦ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των παραπάνω ομοιοπαθητικών φαρμάκων , τα οποία προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας www.konstantinioncentershop.com λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης άδειας κυκλοφορίας βάσει του αρ. 17 της ΚΥΑ Δ. ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (ΦΕΚ
1049Β/2013).

Δείτε επίσης : ΕΟΦ : Ανάκληση γνωστού συμπληρώματος

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Η εταιρεία οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των προϊόντων και να τα αποσύρει από την αγορά σε εύλογο χρονικό διάστημα και να ενημερώσει τον ΕΟΦ με το πέρας της διαδικασίας.

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΟΦ.

Δείτε όλες τις ανακλήσεις απο ΕΟΦ και ΕΦΕΤ με ένα κλικ εδώ

Close