ΕΟΦ ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγόρευση διάθεσης-διακίνησης τεστ εγκυμοσύνης

ΕΟΦ ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγόρευση διάθεσης-διακίνησης τεστ εγκυμοσύνης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 9 του Ν.1316/83.

2. Τις διατάξεις της ΔΥ8δ/οικ.3607/892/2001 για τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα

3. Tην με αρ. πρωτ. Ε.Ο.Φ. 36099/25-4-2016 ενημέρωση των αρχών της Σλοβενίας, μέσω του δικτύου COEN για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης του τεστ εγκυμοσύνης LOVEXOK, της κινεζικής εταιρείας Shenzhen Accurate Import & Export Co., Ltd, διότι κυκλοφορεί με σημαντικές ελλείψεις στην επισήμανσή του, ενώ τα πιστοποιητικά που το συνοδεύουν εμφανίζουν ανακρίβειες και είναι πιθανώς παραποιημένα.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημοσιάς Υγείας.

Κάθε εταιρεία που πραγματοποιεί διάθεση του προϊόντος στην ελληνική αγορά οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του, προκειμένου να το αποσύρουν. Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν

Πηγή: eof.gr

Δείτε εδώ όλες τις ανακλήσεις

Close