Εργασία: Έρχονται αλλαγές από Ιούνιο με μείωση ωραρίου και μισθών έως και 50%
 • Τεράστιες αλλαγές πρόκειται να έρθουν τον Ιούνιο στο χώρο εργασίας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη.

Οι μισθοί χιλιάδων εργαζομένων πρόκειται να μειωθούν μέχρι και 50%, όπως μπορεί να γίνει και στα ωράρια εργασίας, σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά, και αντιμετωπίζουν μείωση του τζίρου.

Όσοι εργαζόμενοι μπουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν θα μπορούν να απολυθούν, ενώ το κράτος θα αποζημιώσει έως το 60% του ποσού που μειώθηκε.

Στο νέο αυτό πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν εποχικές και νέες επιχειρήσεις, οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και οι εποχικά εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης.

Για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή του βασικού μισθού τους, καθώς όσα χρήματα μειωθούν από την επιχείρηση, θα αποζημειωθούν στο 100% από το κράτος. Παράλληλα, μικρές θα είναι οι περικοπές στους εργαζόμενους, που οι μισθοί κυμαίνονται γύρω από τον βασικό μισθό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματος, μετά την αθροιστική συμμετοχή κράτους και εργοδότη, κυμαίνεται από 84% έως 100%.

Μικτός μισθός 650 ευρώ (καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 550 ευρώ)

-Μείωση της απασχόλησης 25%:

 1. Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 17%
 2. Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 550 ευρώ – Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 100%

-Μείωση της απασχόλησης 50%:

 1. Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 34%
 2. Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 550 ευρώ – Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 100%

Μικτός μισθός 700 ευρώ (καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 593 ευρώ)

-Μείωση της απασχόλησης 25%:

 1. Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 17%
 2. Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 550 ευρώ – Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 93%

-Μείωση της απασχόλησης κατά 50%:

 1. Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 34%
 2. Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 550 ευρώ – Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 93%

Μικτός μισθός 1.000 ευρώ (καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 809 ευρώ)

-Μείωση απασχόλησης 25%:

 1. Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 17%
 2. Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 742 ευρώ – Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 92%

-Μείωση της απασχόλησης κατά 50%:

 1. Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 34%
 2. Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 675 ευρώ – Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 83,5%.

Μικτός μισθός 1.200 ευρώ (καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 934 ευρώ)

-Μείωση απασχόλησης 25%:

 1. Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 17%
 2. Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 859 ευρώ – Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 92%.

-Μείωση της απασχόλησης 50%:

 1. Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 34,1%
 2. Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 783 ευρώ – Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 84%.

Μικτός μισθός 3.000 (καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων 1.923 ευρώ)

-Μείωση της απασχόλησης 25%:

 1. Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 17%
 2. Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 1.782 ευρώ. Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 93%

-Μείωση της απασχόλησης 50%:

 1. Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 34,1%
 2. Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 1.631 ευρώ – Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 85%.

Ποιους αφορά

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που παρουσιάζουν πτώση τζίρου ως εξής:

 • Για τον Ιούνιο, πτώση τζίρου τουλάχιστον 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
 • Για τον Ιούλιο, πτώση τζίρου τουλάχιστον 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.
 • Για τον Αύγουστο, πτώση τζίρου τουλάχιστον 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.
 • Για τον Σεπτέμβριο, πτώση τζίρου τουλάχιστον 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

Κάθε μήνα, οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν τους εργαζόμενους που θέτουν σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης και τα στοιχεία τζίρου των προηγούμενων μηνών, ώστε να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους.

 • Τα στοιχεία αυτά θα συγκρίνονται με τους αντίστοιχους μήνες των προηγούμενων τριών ετών, ώστε να προκύπτει η πτώση τζίρου (με αυξημένη βαρύτητα στα στοιχεία του 2019).
 • Σε περίπτωση επιχειρήσεων που άνοιξαν πρόσφατα, θα συγκρίνονται με τα στοιχεία τζίρου των προηγούμενων μηνών, που είναι διαθέσιμα.
 • Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει τους προηγούμενους μήνες έσοδα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Για τους εργαζομένους:

 • Ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να περιορίσει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, χωρίς μεταβολή της σχέσεως εργασίας.
 • Για το χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, ο κρατικός προϋπολογισμός θα ενισχύει τον ίδιο τον εργαζόμενο, καλύπτοντας το 60% της αμοιβής του, που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό.
 • Η αμοιβή αυτή δεν έχει περιορισμό προς τα πάνω, ενώ, σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή, μετά την προσαρμογή, υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά αυτή θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το κράτος.
 • Δυνατότητα συμμετοχής στο σχήμα θα έχουν όλοι οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης των εν λόγω επιχειρήσεων.
 • Επίσης, για τις εποχικές επιχειρήσεις, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν, μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που είχαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα.
 • Δεν δίνεται η δυνατότητα μετατροπής σχέσεως εργασίας από μερική απασχόληση σε πλήρη.
 • Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου (επί του 100% που προβλέπεται στη σύμβαση εργασίας).
 • Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας ούτε σε μείωση του ύψους της αμοιβής του εργαζομένου.

 

Close