Μεγάλη προσοχή: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μείγμα για τηγανίτες από την αγορά (Εικόνα)

Για την ανάκληση δημοφιλούς παιχνιδιού από την ευρωπαϊκή αγορά ενημερωθήκαμε ενημερωθήκαμε μέσω των Κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Αυτό είναι το επικίνδυνο τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι που ανακαλείται

Γονείς προσοχή! Ανακαλείται δημοφιλές παιχνίδι λόγω επικινδυνότητας

Τηλεκατευθυνόμενο φορτηγό Flying Tiger

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 1701944

Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας: 0200017019440

Kίνδυνος: Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

Τα τέσσερα συγκολλητικά κράματα που περιέχονται στο παιχνίδι περιέχουν μόλυβδο (μετρούμενη τιμή έως 53,3 % κατά βάρος) και κάδμιο (μετρούμενη τιμή έως 0,18 % κατά βάρος) σε συγκεντρώσεις άνω των οριακών τιμών. Ο μόλυβδος και το κάδμιο δημιουργούν κινδύνους για το περιβάλλον.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία RoHS 2).

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά. H προειδοποίηση επικινδυνότητας έγινε από την Μάλτα.

Close