Σχολική χρονιά 2019-2020! Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός μαθητών στα τμήματα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος και στα τμήματα του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος σε όλα τα νηπιαγωγεία, σύμφωνα με το  infokids.gr.

Τι ισχύει για τα Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα στα Νηπιαγωγεία
Αυτές είναι οι προϋποθέσεις λειτουργίας του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος στα Νηπιαγωγεία.

Δείτε επίσης Εοφ :Ανακαλούνται πασιγνώστα κραγιον και make up

Σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Νηπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:

i. Στα 1/θέσια νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοημέρου Προγράμματος είναι 5 φοιτώντες μαθητές (νήπια/προνήπια).

ii. Στα 2/θέσια νηπιαγωγεία, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 10 φοιτώντες μαθητές (νήπια- προνήπια).
Πότε αναστέλλεται η λειτουργία ενός Ολοήμερου Τμήματος

iii. Στα 3/θέσια και άνω νηπιαγωγεία, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές (νήπια/προνήπια). Όταν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος, με απόφαση του/της Διευθυντή /τριας Εκπαίδευσης.

iv. Επισημαίνεται ότι ο ελάχιστος αριθμός 5 δεν αφορά τα 1/θέσια συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία. Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία συγκροτούν κοινά τμήματα προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος.

v. Στα νηπιαγωγεία, όπου διαπιστώνεται η ανάγκη πρόωρης προσέλευσης νηπίων/προνηπίων, δύναται να συγκροτείται τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30). Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος είναι τα 5 νήπια/προνήπια. Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία συγκροτούν κοινά τμήματα πρόωρης υποδοχής.

vi. Εφόσον επιλεγεί από τους γονείς των μαθητών το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης τηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής σε αυτό και δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ο μαθητής συμπληρώσει περισσότερες από 15 απουσίες στο ολοήμερο πρόγραμμα σε ένα μήνα, οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, η φοίτησή του στο ολοήμερο πρόγραμμα διακόπτεται.

vii. Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Δ/ντή – Δ/ντριας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. αναλυτική κατάσταση μαθητών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.

Δείτε αναλυτικά τον προγραμματισμό για τα Νηπιαγωγεία στον ακόλουθο σύνδεσμο 2019-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Με πληροφορίες από infokids.gr

Photo via xristika.gr

Close