Αναπτυξιακά στάδια και δραστηριότητες για το παιδί (0 έως 8 ετών)

Οι παρακάτω αναπτυξιακοί σταθμοί είναι κατά προσέγγιση και τα ηλικιακά όρια δεν ισχύουν απόλυτα για όλα τα παιδιά.

Αναπτυξιακά στάδια και δραστηριότητες για το παιδί (0 έως 8 ετών)Αναπτυξιακά στάδια και δραστηριότητες για το παιδί (0 έως 8 ετών)Αναπτυξιακά στάδια και δραστηριότητες για το παιδί (0 έως 8 ετών)Αναπτυξιακά στάδια και δραστηριότητες για το παιδί (0 έως 8 ετών)Αναπτυξιακά στάδια και δραστηριότητες για το παιδί (0 έως 8 ετών)Αναπτυξιακά στάδια και δραστηριότητες για το παιδί (0 έως 8 ετών)Αναπτυξιακά στάδια και δραστηριότητες για το παιδί (0 έως 8 ετών)Αναπτυξιακά στάδια και δραστηριότητες για το παιδί (0 έως 8 ετών)Αναπτυξιακά στάδια και δραστηριότητες για το παιδί (0 έως 8 ετών)

Ένα παιδί που δεν έχει ακόμα κατακτήσει τους σταθμούς που αντιστοιχούν στην ηλικία του δεν έχει απαραίτητα κάποιο αναπτυξιακό πρόβλημα αλλά χρειάζεται αξιολόγηση η οποία μπορεί να γίνει μόνο από τον ειδικό παιδίατρο-αναπτυξιολόγο.

Πηγή: gkoltsiou.gr

Close