Οι 10 ερωτήσεις που θα βοηθήσουν να καταλάβετε αν δυσκολεύεται το παιδί στα αγγλικά!

Με τις ερωτήσεις που θα βρείτε στο άρθρο, θα καταλάβετε αν το παιδί σας αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εκμάθηση αγγλικών! 

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο προέρχεται από το εκπαιδευτικό σύστημα Special English που ασχολείται ειδικά με την ενίσχυση στην αγγλική γλώσσα παιδιών / εφήβων και ενηλίκων, με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

Απαντήστε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσετε οι ίδιοι, αν τελικά το παιδί σας δυσκολεύεται στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και αν ναι, ποιες μαθησιακές ανάγκες του παιδιού σας θα πρέπει να καλύψει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης αγγλικών.

1. Το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση / κατανόηση του γραπτού λόγου;
Πολύ – Λίγο – Καθόλου

2. Το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες στη γραπτή διατύπωση των ιδεών του (δηλαδή δε χρησιμοποιεί σωστή σύνταξη στις προτάσεις, δε βάζει τις σκέψεις του στη σειρά, οι προτάσεις είναι απλοϊκές ως προς το νόημά τους);
Πολύ – Λίγο – Καθόλου

3. Το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες στην ορθογραφία;
Πολύ – Λίγο – Καθόλου

4. Το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες στην προφορική έκφραση (speaking);
Πολύ – Λίγο – Καθόλου

Οι 10 ερωτήσεις που θα βοηθήσουν να καταλάβετε αν δυσκολεύεται το παιδί στα αγγλικά!

5. Το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες στην εκμάθηση του νέου λεξιλογίου;
Πολύ – Λίγο – Καθόλου

 

6. Το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες στη χρήση των κανόνων της γραμματικής;
Πολύ – Λίγο – Καθόλου

7. Το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες στην ορθή διάκριση, όταν διαβάζει – ακούει – γράφει συγκεκριμένα γράμματα, π.χ. τα b – d.
Πολύ – Λίγο – Καθόλου

8. Το παιδί σας δυσκολεύεται σε κάποια μαθησιακή ενότητα στο επίπεδο της αγγλικής τάξης που παρακολουθεί;
Πολύ – Λίγο – Καθόλου

Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα από: ®
www.specialenglish.gr
Ειδική Εκπαίδευση Αγγλικών

 

Close