ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2014 δείτε τα οριστικά αποτελέσματα
 
 

Ειδικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ανά νομό τους ωφελούμενους γονείς για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ . 
δείτε εδώ τα αποτελέσματα 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα δείτε τους απορριφθέντες και τους επιλαχόντες εδώ 

Επίσης αναρτήθηκα οι εντολές τοποθέτησης ώστε να ξεκινήσουν οι εγγραφές των παιδιών και να αρχίσει η δωρεάν φιλοξενία τους. 

 Οι εντολές τοποθέτησης των ωφελούμενων, θα είναι διαθέσιμες για τις δομές, στο site της ΕΕΤΑΑ 

 Οι ωφελούμενες / ωφελούμενοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν, στη δομή όπου έχουν επιλεγεί, προκειμένου να εγγράψουν το ή τα παιδιά τους μέχρι και τις 10/9/2014  

  Οι γονείς θα μπορούν σήμερα να δουν σε ποιον παιδικό σταθμό επιλέχθηκαν μέσω ΕΣΠΑ μετά και από την μοριοδότηση που προέκυψε από τις ενστάσεις. Εγγραφές Τέκνων στις Δομές – Εντολή Τοποθέτησης – Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) 

Κατόπιν της ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων, η ΕΕΤΑΑ θα αποστείλει στον Ανάδοχο Φορέα

 α) «Εντολή τοποθέτησης» για κάθε τέκνο ωφελούμενης μητέρας σε δύο (2) αντίτυπα, η οποία είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται, ούτε πωλείται. Το πρωτότυπο της «Εντολής Τοποθέτησης» θα χορηγείται στη μητέρα ενώ το αντίγραφο, το οποίο θα φέρει την υπογραφή της μητέρας, θα τηρείται στη δομή.

 β) Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) των ωφελουμένων μητέρων της Δομής, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των μητέρων, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τα ονόματα των εγγεγραμμένων τέκνων τους καθώς και η κατηγορία θέσης αυτών.

 γ) Κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων μητέρων, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εγγραφής των τέκνων τους.  Εγγραφές Τέκνων στις Δομές

 Η Δομή οφείλει να επικοινωνήσει και να ενημερώσει τις ωφελούμενες από το Πρόγραμμα μητέρες προκειμένου να προσέλθουν στη Δομή, να παραλάβουν το ανάλογο αντίτυπο της «Εντολής Τοποθέτησης» και να εγγράψουν το τέκνο τους, το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου. Η Δομή προχωρά στις εγγραφές των τέκνων των ωφελουμένων και συγκεντρώνει τις υπογραφές των ωφελούμενων στο Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) του μηνός Σεπτεμβρίου, βάσει των εγγραφών που θα κάνει. 

Η διαδικασία θεωρείται περαιωμένη κατόπιν καταχώρησης των σχετικών εγγραφών στα αντίστοιχα βιβλία παρουσιών που οφείλει κατά την ισχύουσα νομοθεσία να τηρεί η Δομή. Εγγραφές για τις οποίες δεν έχει γίνει ανάλογη καταχώρηση στα τηρούμενα βιβλία της Δομής, είναι άκυρη. «Εντολή Τοποθέτησης» – Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο)

www.dikaiologitika.gr

Close