Εύκολες προσευχές για μικρά παιδιά

Εύκολες προσευχές για μικρά παιδιά

Μία πρωινή και μία βραδινή προσευχή που μπορούν να αποστηθίσουν εύκολα τα μικρά παιδιά.

Πρωινή προσευχή

Με την γλυκιά αυγούλα
χαρούμενα ξυπνώ
και στέλνω προσευχούλα
θερμή στον ουρανό.

Αξίωσέ με, Θεέ μου,
καλό νάμαι παιδί
και πάντα χάριιζέ μου
χαρά και προκοπή.

Θεέ, σαν τα πουλάκια
χαρούμενο να ζώ
και τ’ αλλα τα παιδάκια
πολύ να τ’ αγαπώ.

Και στέλνε μου από πάνω
τη χάρη Σου κι ευχή
να Σ’ έχω σ’ ότι κάνω
προστάτη και σκεπή.

Μιχαήλ Στασινόπουλος

Βραδινή Προσευχή

Πριν πέσω να πλαγιάσω,
Θεέ, παρακαλώ
να δώσεις να περάσω
την νύχτα με καλό.

Τον άγγελο Σου στείλε
και πάλι από ψηλά.
Νάρθει στο προσκεφάλι
πιστά να με φυλά.

Κι όταν θα κοιμάμαι,
κοντά μου ν’ αγρυπνά
και γω να μη φοβάμαι
τα σκότη τα πυκνά.

Και σ’ όλη Σου την πλάση
κι όπου καλό παιδί,
να στείλεις να σκεπάσει
η στοργική σου ευχή.

Μιχαήλ Στασινοπούλου

Close