ΕΟΦ: Ανακαλείται επώνυμο φάρμακο

ΕΟΦ: Προσοχή! Ανακαλείται επώνυμο φάρμακο.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ, “Σε συνέχεια της από 24-5-2022 Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αποφάσισε την αναστολή των αδειών κυκλοφορίας των προϊόντων VOLULYTE & VOLUVEN

Δείτε ακόμη ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα γνωστού συμπληρώματος διατροφής

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων λαμβάνοντας υπόψη:
• Τα πορίσματα της επιστημονικής αξιολόγησης που παρατίθενται στο
Παράρτημα ΙΙ της Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
C(2022) 3591 final/24.5.2022, βάσει των οποίων η σχέση οφέλους-κινδύνου των διαλυμάτων έγχυσης που περιέχουν υδροξυαιθυλάμυλο (HES) δεν είναι θετική.

Δείτε ακόμη ΕΟΦ: Ανάκληση συμπληρώματος για το σίδηρο

• Την αποδεικνυόμενη μη ορθολογική χρήση των διαλυμάτων (HES) στη
συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, που μετείχαν στη
μετεγκριτική μελέτη (Drug Usage Study-DUS) EUPAS32145.

Δείτε ακόμη ΕΟΦ: Ανάκληση προϊόντος Vichy

• Ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη 18μηνη αναβολή της αναστολής των αδειών κυκλοφορίας των ως άνω αναφερόμενων φαρμάκων στην Ελλάδα, σε εφαρμογή του άρθρου 3 της Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής C(2022) 3591 final/24.5.2022 αποφάσισε την αναστολή των αδειών κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων VOLULYTE & VOLUVEN της Fresenius Kabi Hellas AE.

Δείτε ακόμη ΕΟΦ: Ανάκληση σε επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής (φωτογραφία)

Θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση, με απευθείας επικοινωνία προς τους επαγγελματίες υγείας (DHPC)”.

Δείτε όλες τις ανακλήσεις απο ΕΟΦ και ΕΦΕΤ με ένα κλικ εδώ

Close