Έρχεται το πολλαπλό βιβλίο στα σχολεία

Έρχεται το Πολλαπλό Βιβλίο στα σχολεία – Τι  αλλάζει για εκπαιδευτικούς και μαθητές;

Όσα έχουν γίνει γνωστά για τις αλλαγές που έρχονται στα σχολεία – Τι θα ισχύσει με το πολλαπλό βιβλίο που σύμφωνα με κοινή Υπουργική Απόφαση .

Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι το πολλαπλό βιβλίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο από το οποίο επιθυμούν να διδάξουν στην τάξη, ανάμεσα στα εγκεκριμένα βιβλία που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (ΜΔΒ), ενώ ταυτόχρονα όλα τα εγκεκριμένα βιβλία θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή βιβλιοθήκη, προκειμένου οι μαθητές μας να μπορούν να συνδυάσουν πηγές και να καλλιεργήσουν με τον τρόπο αυτό περαιτέρω την κριτική τους σκέψη.

Έρχεται το πολλαπλό βιβλίο στα σχολεία

Δείτε επίσης : Σχολεία : Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου για τις απουσίες των μαθητών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η σταδιακή απομάκρυνση από την αποστήθιση, μέσα από περισσότερα του ενός βιβλία ανά γνωστικό αντικείμενο, καθώς και ο εμπλουτισμός των διαθέσιμων διδακτικών εργαλείων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα μπορούν να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους με το κατάλληλο διδακτικό βιβλίο. Με την ΚΥΑ συγκροτείται Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων, καθορίζονται το έργο της Επιτροπής Κοστολόγησης, η μεθοδολογία κοστολόγησης διδακτικού πακέτου και υπολογισμού αποζημιώσεων των νόμιμων δικαιούχων καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης.

Έρχεται το πολλαπλό βιβλίο στα σχολεία

Δείτε επίσης : Σχολεία: Αυτή η αργία καταργήθηκε

Επόμενα βήματα στη διαδικασία υλοποίησης της μεταρρύθμισης είναι η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διαδικασία συγγραφής, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών προσώπων, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις νομικών προσώπων, και η αξιολόγηση των βιβλίων προς ένταξη στο ΜΔΒ από επιστημονικές επιτροπές ανά γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα  με το ipaidia.gr , με κριτήρια ποιότητας και χαρακτηριστικά επιστημονικής και παιδαγωγικής καταλληλότητας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο Daddy-Cool.gr

 

Close