Προσοχή! Ο ΕΟΦ αποσύρει δημοφιλή αδυνατιστικά χάπια!

Χθες σας ενημερώσαμε για την ανάκληση του αντιπυρετικού Ponstan, αλλά πολλοί αναρωτιόσασταν γιατί δεν το έχει αναρτήσει ο ΕΟΦ.

Είναι επίσημο πλέον! Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του στο site του ανακαλεί όλες τις παρτίδες του Ponstan.

 

Την ανάκληση όλων των παρτίδων του πόσιμου εναιωρήματος Ponstan 50 mg/5 ml (Αρ.
Άδειας Κυκλοφορίας 60079/22-9-08) που βρίσκονται επί του παρόντος στην αγορά λόγω
δυνητικής υπέρβασης των νέων επιτρεπτών ορίων Ημερήσιας Έκθεσης (PDE) σε στοιχειακές
προσμίξεις Μολύβδου και Λιθίου κατά ICH Q3D.
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας με σκοπό να
ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της κατασκευάστριας εταιρείας.
Η εταιρεία Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E., ως κάτοχος άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα,
οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την
αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών
και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Δείτε την ανακοίνωση ανάκλησης του ΕΟΦ    ΕΔΩ

Close