ΠΑΚΟΕ: Όλη η λίστα με τις ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική το 2020

Δημοσιεύτηκε και επίσημα όλη η λίστα με τις ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το 2020,  σύμφωνα με το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ).

Σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, έγιναν έρευνες μέσω δειγματοληψίας, στις πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής, για να κριθούν ποιες είναι κατάλληλες για κολύμβηση, ποιες ακατάλληλες, και ποιες επικίνδυνες.

Οι παράμετροι που εξετάστηκαν στην έρευνα είναι οι εξής:

  • Κολοβακτηρίδια
  • Εντερόκοκκοι
  • Ε-Coli
  • Φυσικοχημικές παράμετροι (απορρυπαντικά, ορυκτέλαια, φαινόλες) και μη εργαστηριακά εκτιμούμενες
  • οπτικές παράμετροι (χρώμα, επιπλέοντα αντικείμενα, θολερότητα)

Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων, ο ΠΑΚΟΕ έκανε μια κατανομή στις παραλίες χαρακτηρίζοντάς τες Κατάλληλες (Κ) για κολύμβηση και Ακατάλληλες (Α).

Αποτελέσματα ερευνών

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην Αττική 219 (90,50%) είναι κατάλληλες παράλιες για κολύμβηση και 23 (9,50%) είναι ακατάλληλες παραλίες, σε σύνολο 242 που αναλύθηκαν.

Όπως ενημερώνει το ΠΑΚΟΕ, οι δειγματοληψίες θα συνεχιστούν και σε παραλίες εκτός Αττικής, με τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται εντός του Ιουνίου και του Ιουλίου.

ΠΑΚΟΕ: Όλη η λίστα με τις ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική το 2020 ΠΑΚΟΕ: Όλη η λίστα με τις ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική το 2020 ΠΑΚΟΕ: Όλη η λίστα με τις ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική το 2020 ΠΑΚΟΕ: Όλη η λίστα με τις ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική το 2020 ΠΑΚΟΕ: Όλη η λίστα με τις ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο στην Αττική το 2020

Close