Προσοχή! Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ σε συγκεκριμένες ομάδες ανέργων! Δείτε ποιους αφορά!

Εκτακτο εφάπαξ επίδομα πρόκειται να χορηγήσει ο ΟΑΕΔ σε συγκεκριμένες ομάδες ανέργων δικαιούχων.

Το βοήθημα είναι ύψους 1.000 ευρώ κατ’ άτομο, τα οποία θα πάρει κάθε άνεργος πρώην εργαζόμενος της εταιρίας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» και της εταιρίας «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε».

Όπως ορίζει η σχετική απόφαση που εξέδωσε το υπουργείου Εργασίας θα δοθεί από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) σε κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο των δύο παραπάνω εταιριών που κατά τη δημοσίευση της παρούσας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ καθώς και σε κάθε εργαζόμενο που κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας και πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει επιδότηση ανεργίας λόγω επίσχεσης, από τον ΟΑΕΔ.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται μετά: α) Την προσκόμιση καταλόγου από τους εκπροσώπους των δικαιούχων του άρθρου 1, στον οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

– To ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου.

– Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

– Ο αριθμός του Μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (AMΚΑ).

– Ο αριθμός του φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ).

– Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ), και τον σχετικό έλεγχο από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την εταιρεία και η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου και η δυνατότητα επιδότησης ανεργίας λόγω της επίσχεσης.

Πηγή: neolaia.gr
Close