Προσευχή στην Παναγία : Η θαυματουργή προσευχή που μας απαλλάσσει  από τα  δεινά  της  ζωής

Αυτά είναι τα θαυματουργά λόγια στην Παναγία μας που όλοι επικαλούμαστε  καθημερινά αλλά και όταν βρισκόμαστε σε αδιέξοδο .

Μία σπουδαία και θαυματουργή προσευχή συμπεριλαμβάνεται στο παρακάτω άρθρο. Λόγια που μιλούν στην Παναγία μας, μας απαλλάσσουν από τα προβλήματα και τα δεινά της ζωής μας.

Προσευχή στην Παναγία : Η θαυματουργή προσευχή που μας απαλλάσσει από τα δεινά της ζωής

Δέξαι, Δέσποινα, ταχέως τας θερμάς μου ικεσίας,
και προσάγαγε Κυρίω, Κόρη, Μήτηρ του Θεού μου.
Σκέδασον δε τας ενέδρας και το θράσος του εχθρού μου,
και της υψηλής σου δείξον αξιόν με προστασίας,
λύσον συ τας περιστάσεις των εις Σε καταφευγόντων,
αποδίωξον τα στίφη των εμέ καταθλιβόντων.

Προσευχή στην Παναγία : Η θαυματουργή προσευχή που μας απαλλάσσει από τα δεινά της ζωής

 

Η συνέχεια της θαυματουργής προσευχής
Συ αφόπλισον, Παρθένε, δυσμενείς μοι πολεμίους
και αλάστορας εχθρούς μου, επιβούλους και δολίους.
Την κατώδυνον ψυχήν μου εκ πληγών και εκ τραυμάτων
δια Σων, αγνή Παρθένε, ανωδύνων ιαμάτων,
σπέυσον ίασαι και σώσον και εκ των αρωστημάτων,
των πολυωδύνων νόσων και παθών μου ανιάτων.

Close