Τηλεκπαίδευση: Δωρεάν φορητοί υπολογιστές σε μαθητές που δεν έχουν!

Η τηλεκπαίδευση εν μέσω καραντίνας έχει ήδη ξεκινήσει, και πολλοί μαθητές και φοιτητές παρακολουθούν εξ αποστάσεως τα μαθήματα. Μάλιστα, υπάρχει ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης, τόσο από μαθητές, όσο και από καθηγητές.

Ωστόσο δεν παύουν να υπάρχουν και εκείνα τα παιδιά -ακόμη και καθηγητές/δάσκαλοι- που δεν έχουν σπίτι κάποιον υπολογιστή ή tablet. Έτσι λοιπόν το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να παρέχει σε όλους δωρεάν φορητούς υπολογιστές, ώστε να μην μείνει κανείς μακριά από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αυτό το διάστημα, λόγω του κορονοϊού.

Πως θα δοθούν

Το υπουργείο με εγκύκλιο στους διευθυντές των σχολείων, ζητά να καταγραφούν οι ανάγκες που υπάρχουν στο σχολείο. Έπειτα οι υπολογιστές θα μοιραστούν στους εκπαιδευτικούς και μαθητές που διαπιστωμένα τις έχουν ανάγκη. Με τη λήξη της εξ αποστάσεων διδασκαλίας οι συσκευές που έχουν δοθεί θα πρέπει να επιστραφούν στη διεύθυνση του σχολείου.

Ποιοι είναι οι στόχοι:

α) να υποστηριχθεί άμεσα η εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού όσο και μετέπειτα στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στόχων, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και για την υποστήριξη της διδασκαλίας και των νέων μορφών μάθησης.

β) να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία από όλους αφού πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές (σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης) είτε σε περιοχές με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές, είτε λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας μας δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω έλλειψης βασικού εξοπλισμού.

-Την κατάσταση αυτή επιβαρύνει περαιτέρω το γεγονός ότι αρκετές οικογένειες δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών για χρήση στο διαδίκτυο (π.χ. λόγω χαμηλού εισοδήματος, πολύτεκνες οικογένειες, τηλεργασία γονέων/κηδεμόνων) .

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα για την καταγραφή των αναγκών της ανωτέρω δράσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας και να το αποστείλετε στο τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση [email protected], έως την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 12.00.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Close