20 σημάδια που δείχνουν ότι το παιδί σας είναι χαρισματικό

«Eίναι το παιδί μου χαρισματικό;» Οι γονείς συχνά αναρωτιούνται αν το παιδί τους είναι χαρισματικό. Εδώ έχουμε συγκεντρώσει 20 στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε αν το παιδί σας είναι χαρισματικό.

 

Τι σημαίνει «Χαρισματικό παιδί»;

Ο όρος χρησιμοποιείται από διάφορα σχολεία, οργανισμούς, και πολιτισμούς με διαφορετικούς τρόπους, με κάποιους να χρησιμοποιούν τον όρο αυστηρά για όσους αναφέρονται σε άτομα που έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης, όπως μετριέται από τα αποτελέσματα IQ, ενώ άλλοι δίνουν μια ευρύτερη εκδοχή με πολλά κριτήρια.

Σύμφωνα με τη Εθνική Ένωση για τα Χαρισματικά Παιδιά στις ΗΠΑ (NAGC) ο ορισμός του χαρισματικού ατόμου είναι ο εξής:

«Χαρισματικά είναι εκείνα τα άτομα που επιδεικνύουν εξαιρετικά επίπεδα πληρότητας (που ορίζεται ως μια εξαιρετική ικανότητα στο να μάθουν) ή επάρκειας (τεκμηριωμένη απόδοση ή επίτευγμα στο top 10 τοις εκατό) σε έναν ή περισσότερους τομείς. Οι τομείς αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε δομημένη δραστηριότητα που περιλαμβάνει το δικό της συμβολικό σύστημα (π.χ. μαθηματικά, μουσική, γλώσσα) και/ή ιδιαίτερες αισθητηριοκινητικές δεξιότητες (π.χ. ζωγραφική χορός, σπορ, κ.λπ.).

20 σημάδια χαρισματικότητας;

Τέτοια σημάδια, σύμφωνα πάντα με την NAGC, είναι τα εξής:

Μαθαίνουν γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά.
Έχουν εξαιρετικά πλούσιο λεξιλόγιο για την ηλικία τους.
Επιδεικνύουν ασυνήθιστη λογική.
Έχουν ασυνήθιστα ισχυρή μνήμη, αλλά βαριούνται την απομνημόνευση και την απαγγελία.
Χρειάζονται ελάχιστο εξωτερικό έλεγχο – Έχουν αυτοπειθαρχία.
Τους αρέσει η οργάνωση, η τάξη και η συνοχή.
Έχουν ευέλικτο τρόπο σκέψης και κάνουν ασυνήθιστες συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών ιδεών.
Δείχνουν μεγάλη περιέργεια για αντικείμενα, καταστάσεις ή γεγονότα και κάνουν προκλητικές ερωτήσεις.
Έχουν καλούς βαθμούς στα περισσότερα μαθήματα.
Έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνονται αποκλείοντας ότι μπορεί να τους εμποδίζει.
Δίνουν πολύ γρήγορες απαντήσεις σε ερωτήσεις.
Είναι ικανοί να επιλύουν προβλήματα με ευφυείς μεθόδους.
Έχουν ευρύ ενδιαφέρον για την επιστήμη ή τη λογοτεχνία.
Εκφράζονται πρωτότυπα στην προφορική και στην γραπτή έκφραση.
Έχουν τη δύναμη να κατανοούν αφηρημένες και σύνθετες έννοιες.
Είναι συναισθηματικά ασφαλείς.
Έχουν αρχηγικές τάσεις.
Χρησιμοποιούν πολύ την κοινή λογική.
Πρσπαθούν να αποδέχονται την πολυπλοκότητα των πραγμάτων.
Είναι ανοιχτοί στο περιβάλλον τους.
Πηγή: popsugar.com

Μετάφραση για το Babyradio: Θωμαΐδου Ευθυμία Ζωή

Πηγή: http://babyradio.gr/
Close