Η συνέχιση χρήσης του «Daddy-cool.gr» κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων τροποποιήσεων, θεωρείται αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Περιεχόμενο

Το «Daddy-cool.gr» αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία εθελοντών και περιλαμβάνει μη εξατομικευμένες και μη προσωπικά απευθυνόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο των άρθρων είναι για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον θεραπευτή, εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και έχει διαφορετικές ελλείψεις, ανάγκες, παθολογικά ευρήματα και ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Ζητήστε την βοήθεια ειδικών αποκλειστικά για την δική σας περίπτωση

Η συνέχιση χρήσης του «Daddy-cool.gr» κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων τροποποιήσεων, θεωρείται αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Περιεχόμενο

Το «Daddy-cool.gr» αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία εθελοντών και περιλαμβάνει μη εξατομικευμένες και μη προσωπικά απευθυνόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο των άρθρων είναι για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον θεραπευτή, εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και έχει διαφορετικές ελλείψεις, ανάγκες, παθολογικά ευρήματα και ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Ζητήστε την βοήθεια ειδικών αποκλειστικά για την δική σας περίπτωση


Η συνέχιση χρήσης του «Daddy-cool.gr» κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων τροποποιήσεων, θεωρείται αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Περιεχόμενο

Το «Daddy-cool.gr» αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία εθελοντών και περιλαμβάνει μη εξατομικευμένες και μη προσωπικά απευθυνόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο των άρθρων είναι για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον θεραπευτή, εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και έχει διαφορετικές ελλείψεις, ανάγκες, παθολογικά ευρήματα και ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Ζητήστε την βοήθεια ειδικών αποκλειστικά για την δική σας περίπτωση