Ανάκληση αντηλιακού- Κίνδυνος για καρκίνο του δέρματος

Το Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών μέσω του δελτίου για τα µη ασφαλή προϊόντα,  προχώρησε στην ανάκληση αντηλιακού. Το αντηλιακό είναι επικίνδυνο για πρόκληση καρκίνου του δέρματος.

Ανάκληση αντηλιακού – Αυτό το προϊόν ανακαλείται

Ανάκληση αντηλιακού- Κίνδυνος για καρκίνο του δέρματος

 

Εμπορικό σήμα: Lage & Roy
Ονομασία: Sonnenlob Lotion
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο
γραμμωτός κώδικας: Άγνωστο
Αριθμός παρτίδας: Άγνωστο
Το προϊόν δεν διαθέτει φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας και ο πραγματικός συντελεστής προστασίας του είναι χαμηλότερος από τον αναγραφόμενο (μετρούμενη τιμή:SPF 0.8).Κατά συνέπεια, ο χρήστης δεν προστατεύεται από την υπεριώδη ακτινοβολία που αυξάνει τον κίνδυνο φθοράς του δέρματος ή καρκίνου. To προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα.
Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες, Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

Χώρα καταγωγής: Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Γερμανία

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ

 

Close