Πως θα εφαρμόζεται η άδεια ειδικού σκοπού αφού ανοίξουν τα σχολεία & τι θα ισχύει όταν εξαντληθεί η κανονική άδεια

Η έξαρση του κορονοϊού οδήγησε πολλές χώρες του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας σε καραντίνα. Η απαγόρευση κυκλοφορίας, ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις να κλείσουν.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ξεκίνησαν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Έτσι, δε θα εργάζονταν χωρίς παράλληλα να καταναλώνουν μέρες από τις υπόλοιπες άδειες που δικαιούνταν.

Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι πήραν ένα είδους άδεια από την δουλειά τους, έτσι ώστε να περιοριστούν τα κρούσματα και να αντιμετωπιστεί όσο πιο γρήγορα η κατάσταση. Εδώ και μερικές μέρες όμως, η καραντίνα έχει φτάσει στο τέλος της και οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους.

Τι θα ισχύσει λοιπόν, όταν ανοίξουν  τα σχολεία σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού και τι θα γίνει, όταν λήξει η κανονική άδεια; Διαβάστε παρακάτω:

Τι θα ισχύσει όταν ανοίξουν τα σχολεία;

Οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν παιδιά τα οποία φοιτούν στο σχολείο και ειδικότερα, ανήκουν σε τάξεις που δεν λειτουργούν καθημερινά, μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού τις ημέρες της εβδομάδας που τα παιδιά θα κάνουν μάθημα εξ’αποστάσεως.

Πως μπορούμε να πιστοποιήσουμε τα εκ περιτροπής μαθήματα των παιδιών;

Για να πιστοποιήσουν οι γονείς τα μαθήματα του παιδιού, πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μια υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα πιστοποιεί ότι το παιδί φοιτεί σε συγκεκριμένο τμήμα, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του τμήματος που συμμετέχει το παιδί και τις ημέρες όπου η παρουσία του παιδιού είναι υποχρεωτική.

Τι ισχύει αν το παιδί ή οι γονείς ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες;

Αν το παιδί δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα από κοντά, διότι ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή έρχεται σε άμεση επαφή με άτομα της οικογενείας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, τότε η άδεια ειδικού σκοπού συνεχίζεται να χορηγείται στους γονείς.

Για να χορηγηθεί η άδεια, θα πρέπει το σχολείο με υπεύθυνη δήλωσή του να πιστοποιήσει ότι το παιδί δεν έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει τα μαθήματα από κοντά, διότι ανήκει στις ευπαθείς ομάδες ή έρχεται σε άμεση επαφή με ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Τι ισχύει για τους γονείς, που θέλουν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, ενώ δεν την δικαιούνται;

Οι γονείς οι οποίοι εργάζονται στο δημόσιο και δεν έχουν παιδιά τα οποία φοιτούν στο σχολείο, δεν δικαιούνται την χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Αν και πάλι, έχουν ανάγκη να την χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να πιστοποιήσουν ότι μπορεί να μην έχουν παιδιά τα οποία πηγαίνουν σχολείο, όμως τα παιδιά χρειάζονται τη φροντίδα τους.

Αν αυτό, δεν μπορεί να πιστοποιηθεί τότε ο γονέας θα πρέπει να επανέλθει στη δουλειά του είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσα από την αυτοπρόσωπη παρουσία του στη δημόσια υπηρεσία όπου εργάζεται.

Τι ισχύει για τους γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και σχολεία που δεν έχουν επαναλειτουργήσει;

Οι γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και σχολεία τα οποία δεν έχουν επαναλειτουργήσει, παίρνουν παράταση όσων αφορά την άδεια ειδικού σκοπού. Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς, οι οποίοι έχουν παιδιά έως 4 ετών και δεν τα έχουν γράψει σε κάποιον βρεφονηπιακό σταθμό.

Πως καταχωρείται η άδεια ειδικού σκοπού;

Η άδεια ειδικού σκοπού, μπορεί να χορηγηθεί είτε διακεκομμένα είτε συνεχόμενα, ανάλογα με το σχολικό πρόγραμμα των παιδιών ή το πόση φροντίδα χρειάζονται τα παιδιά στο σπίτι, αφού έχουν πιστοποιηθεί όλα τα παραπάνω παραδείγματα.

Οι τρεις πρώτες ημέρες είτε συνεχόμενες είτε διακεκομμένες, αποτυπώνονται στο οικείο σύστημα καταχώρισης των αδειών του υπαλλήλου ως άδεια ειδικού σκοπού και η τέταρτη ημέρα χρεώνεται ως κανονική άδεια κλπ.

Τέλος…

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος έχει εξαντλήσει την κανονική του άδεια,  η τέταρτη μέρα μπορεί να χρεώνεται από άλλες άδειες που μπορεί να δικαιούται (υπηρεσιακή, αιμοδοτική, άνευ αποδοχών ή ακόμα και άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης του τέκνου εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής ενόψει και της επανέναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων).

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν έχει ή δεν δικαιούται κάποιου άλλου είδους άδεια ή κάποια άλλη άδεια από άλλες ειδικές διατάξεις, τότε θα πρέπει έστω και με μειωμένο ωράριο να δίνει το παρόν στην υπηρεσία που εργάζεται και τις 4 ημέρες αλλά και να εργάζεται από απόσταση.

Όσων αφορά την αναρρωτική άδεια, ισχύει κανονικά και την δικαιούται κάθε εργαζόμενος, αφού πληρεί όλα τα νόμιμα κριτήρια που πληρούσε και πριν τον κορονοϊό.

© Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη

 

Close